Pion Ochrony

ul. Piastowska 40
43 - 300 Bielsko-Biała
Telefon (33) 8136-870

Pion Ochrony wykonuje zadania w zakresie zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.


Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
tel. (33) 813-68-70, (33) 813-68-69
Kierownik Kancelarii Niejawnej
tel. (33) 813-68-70, (33) 813-68-68
Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
tel. (33) 813-68-81
Administrator Systemu Teleinformatycznego
tel. (33) 8136-881