Wydział Zarządzania Kryzysowego

ul. Piastowska 40, 43 - 300 Bielsko - Biała
Telefon (33) 8136 - 867

Wydział Zarządzania Kryzysowego wykonuje zadania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia oraz środowiska, a także zadania w zakresie obronności.


Naczelnik
Marek Rączka, tel. (33) 8136 - 867, fax (33) 8229 - 742,
pok. 407 A

Zastępca Naczelnika
Aleksander Radkowski, tel. (33) 8136 - 869, fax (33) 8229 - 742,
pok. 406 A

Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności,
obsługa programów unijnych
tel. (33) 8136 - 868, pok. 407
Sprawy obronne
tel. (33) 8136 - 869, pok. 406
Obrona cywilna i ochrona ludności, zarządzanie kryzysowe
tel. (33) 8136 - 869, pok. 406