Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


ul. Piastowska 40
43 - 300 Bielsko - Biała

Wydział wykonuje zadania w zakresie: ochrony środowiska, gospodarki wodnej, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, łowiectwa, gospodarki odpadami, geologii i rolnictwa.


Naczelnik Wydziału
Edyta Szkorupa tel. (33) 8136 - 885, pok. 321

Obsługa sekretariatu
tel. (33) 813-68-94, pok. 320
Gospodarka odpadami
tel. (33) 8136 - 994, pok. 320
Melioracje, leśnictwo, wycinka drzew dla Gmin, spółki wodne
tel. (33) 8136 - 833, pok. 322
Ochrona atmosfery, ochrona akustyczna
tel. (33) 8136 - 833, pok. 322
Ochrona przyrody, rekultywacja gruntów,zaświadczenia dotyczące lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, ustanawianie oraz wygaśnięcie trwałego zarządu gruntów pokrytych wodami, przejście do zasobu nieruchomości gruntów oraz urządzeń wodnych lub ich części oraz ich wykreślanie z tego zasobu
tel. (33) 8136 - 841, pok. 319
Karty wędkarskie, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, zwierzęta chronione
tel. (33) 8136 - 841, pok. 319
Opiniowanie Programów Ochrony Środowiska dla Gmin powiatu bielskiego
tel. (33) 8136- 838, pok. 318
Geolog powiatowy
tel. (33) 8136 - 839, pok. 318