Wydział Gospodarki Mieniem


ul. Piastowska 40
43 - 300 Bielsko - Biała

Wydział prowadzi zadania w zakresie gospodarki mieniem Powiatu oraz sprawy gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa. W skład wydziału wchodzą: Zespół d/s Nieruchomości Skarbu Państwa, Zespół d/s Mienia Powiatu.


Naczelnik Wydziału
Krystyna Pytlik tel. (33) 8136 - 824  pok. 116

Sprawy związane z funkcjonowaniem Wydziału Gospodarki Mieniem
tel. (33) 8136-822, 824 pok.116
Odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne
tel.(33) 8136-823, pok.116
Gospodarowanie mieniem powiatu
tel. (33) 8136 - 823, pok. 116
tel. (33) 8136 - 825, pok. 115
Przejmowanie nieruchomości pod drogi powiatowe
tel. (33) 8136 - 823, pok. 116
tel. (33) 8136-886, pok. 114
Zwroty i wywłaszczenia, wspólnoty gruntowe i mienie gromadzkie
tel. (33) 8136 - 825, pok. 115
tel. (33) 8136-822, pok. 116
Wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa i Powiatu Bielskiego, Przekształcanie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości
tel. (33) 8136 - 825, pok. 115
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na terenie pozostałych gmin
tel. (33) 8136 - 826, pok. 113
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na terenie gminy Bestwina i Czechowice-Dziedzice
tel. (33) 8136 - 826, pok. 113
Ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, Zasób nieruchomości Skarbu Państwa
tel. (33) 8136-886 pok 114
Opis
W skład wydziału wchodzą: Zespół d/s Nieruchomości Skarbu Państwa, Zespół d/s Mienia Powiatu