Wydział Budżetu i Finansów

ul. Piastowska 40
43 - 300 Bielsko - Biała

Wydział prowadzi sprawy związane z opracowywaniem i wykonywaniem budżetu Powiatu w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych, rachunkowość Starostwa oraz sprawy opłat i windykacji należności budżetowych. W skład wydziału wchodzi Zespół Budżetowy, Zespół Księgowości oraz Zespół ds. ewidencji i windykacji dochodów Skarbu Państwa.


Skarbnik Powiatu
Bożena Rawicka tel. (33) 813-68-40, pok. 110 A
Główny Księgowy
Urszula Biłka tel. (33) 813-68-40, pok. 110 B
Sekretariat
tel. (33) 813-68-40, fax: 33 812-62-77 pok. 110
Zespół Budżetu
tel. (33) 813-68-14,(33) 813-68-15 pok. 109
tel. (33) 813-68-19 pok. 108
Rachuba
tel. (33) 813-68-17, pok. 107
Oddział Księgowości
tel. (33) 813-68-16, pok. 106
Zespół ds. ewidencji i windykacji dochodów Skarbu Państwa
tel. (33) 813-68-18, pok. 105
Zespół do spraw Oświaty
tel. (33) 813-69-62,(33) 813-69-42
tel. (33) 812-50-70 pok. 111
tel. (33) 813-69-62 pok. 111
tel. (33) 813-69-61 pok. 111
tel. (33) 813-69-61, tel./fax. (33) 812-45-33 pok. 111
Kasa
tel. (33) 813 68 21, pok. 1
Obsługuje mieszkańców:
- poniedziałek, wtorek, środa  w godz. od 7.30 do 15.00
- czwartek                              w godz. od 8.00 do 16.30
- piątek                                  w godz. od 8.00 do 14.30
w tym przerwy:
- poniedziałek, wtorek, środa  w godz. od 11.30 do 11.45
- czwartek                              w godz. od 12.30 do 12.45
- piątek                                  w godz. od 11.30 do 11.45

Kasa    
Oddział Zamiejscowy w Czechowicach-Dziedzicach
tel. (32) 214 57 11
Obsługuje mieszkańców:
- poniedziałek , wtorek, środa w godz. od 7.30 do 15.00
- czwartek                              w godz. od 7.30 do 17.00
- piątek                                  w godz. od 7.30 do 13.00

Opis
W skład wydziału wchodzi Zespół Budżetowy, Zespół Księgowości oraz Zespół ds. ewidencji i windykacji dochodów Skarbu Państwa.