Wydział Organizacji i Nadzoru

UL. PIASTOWSKA 40
43-300 BIELSKO-BIAŁA

Wydział Organizacji i Nadzoru opracowuje projekty struktury organizacyjnej Starostwa, zasad jego funkcjonowania w zakresie obsługi biurowej Zarządu i Starosty, organizacji obsługi obywateli i informacji, spraw kadrowych i szkoleniowych oraz kontroli. Prowadzi sprawy obywatelskie oraz koordynuje prace wydziałów związane z realizacją zamówień publicznych.


Sekretarz Powiatu
Halina Kopeć
tel. (33) 812-48-69, pok. 101 B

Naczelnik Wydziału
Beata Jura
tel. (33) 813-68-01, pok. 101

Sekretariat Wydziału
tel. (33) 812-48-69, pok. 101
Sekretariat Starosty
tel. (33) 812-53-00, pok. 124
fax. (33) 822-06-72
Sekretariat Wicestarosty
tel. (33) 812-41-18, pok. 236
Sekretariat Zarządu Powiatu
tel. (33) 812-25-87, pok. 225
Kierownik Biuro Rady
Lucyna Stawiarska, tel. (33) 813-68-03, pok. 324 A
Sekretariat, obsługa sesji i Komisji Rady Powiatu
tel. (33) 813-68-50, tel./fax: (33) 813-69-50, pok. 332
tel. (33) 813-69-19, pok. 332
Radcy prawni
tel. (33) 813-68-05 pok. 233
Kadry, BHP, sprawy obywatelskie
tel. (33) 813 69 06, (33) 813-68-06, pok. 103
tel. (33) 813-68-66, pok. 103
Nadzór nad uchwałami, stowarzyszeniami
tel. (33) 813-69-88, pok.104
Kontrole
tel. (33) 813-69-04, pok.227
Skargi, informacja publiczna. Wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy
tel. (33) 813-68-09, pok.117
Nieodpłatna Pomoc Prawna, Karta Polaka
tel. (33) 813-68-09, pok.117
Koodrynator Zespołu ds Obsługi Mieszkańca
Jadwiga Suchoń, tel. (33) 813-68-07, parter
Kancelaria Ogólna
tel. (33) 813-68-07, parter
Kwalifikacja wojskowa
tel. (33) 813-68-06, pok. 103
Archiwum
tel. (33) 813-68-07, (33) 813-68-82, parter
Zespół Administracyjno-Gospodarczy
tel. (33) 813-68-11, pok. 112
Sprawy administracyjno-gospodarcze
tel. (33) 813-68-11, pok. 112
Telekomunikacja i systemy łączności Starostwa Powiatowego
tel. 33 813-68-87, pok. 30A
Rzemieślnicy
tel. (33) 813-68-13, pok. 20

Opis
W skład wydziału wchodzi Biuro Rady, Zespół ds. Kadr, Zespół ds. Organizacji i Nadzoru,  Zespół ds. Kontroli, Zespół Administracyjno-Gospodarczy, Biuro Prawne, Zespół d/s Obsługi Mieszkańców