Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna


43- 502 CZECHOWICE- DZIEDZICE
UL. TRAUGUTTA 11
FILIA W BIELSKU- BIAŁEJ :
UL. PIASTOWSKA 44
Telefon (32) 215- 22- 20, (33) 811- 82- 47

Zadania
Poradnia udziela pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej dzieciom i młodzieży od 0 - 19 lat, ich rodzicom, opiekunom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę lub zamieszkanie na terenie działalności Poradni. Korzystanie z pomocy udzielonej przez Poradnię w zakresie jej działalności statutowej jest dobrowolne i nieodpłatne.

Dyrektor
mgr Hanna Grzywa