Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40    
Telefon (33) 8136 - 930
Fax (33) 8136 - 931

Dyrektor
Katarzyna Olszyna, tel. (33) 8136 - 930, pok. 202

Sekretariat - obsługa administracyjna
Dorota Januszewska, tel. (33) 8136 - 930, pok. 202

Główny Księgowy
Helena Handzlik, tel. (33) 8136 - 934, pok. 206

Dofinansowanie osobom niepełnosprawnym turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON,Doradca ds. Osób Niepełnosprawnych
Agnieszka Pysz, tel. (33) 8136-938, pok. 221

Program edukacyjno-korekcyjny dla sprawców przemocy w rodzinie,Program Aktywny Samorząd
Monika Stasiak, tel.(33) 8136 - 938, pok. 221

Planowanie, analizy, sprawozdawczość z zakresu pomocy społecznej, współpraca z organizacjami pozarządowymi
Agnieszka Fąfara, tel.(33) 8136-939, pok. 222
Monika Bąk, tel.(33) 8136-939, pok. 222

Pomoc instytucjonalna, Realizacja zadań PFRON (przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny
Barbara Lipowska, tel. (33) 8136-933, pok. 205

Obsługa finansowa Rodzinnego Domu Dziecka, obsługa finansowa PFRON, windykacja należności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
Katarzyna Januszko,  tel. (33) 8136 - 932, pok. 204

Piecza zastępcza kierowanie do placówek opiekuńczo-wychowawczych
Agnieszka Kowalczyk, tel. (33) 8136-932, pok. 204
Realizacja zadań PFRON (bariery architektoniczne, bariery techniczne, bariery w komunikowaniu się)
Andrzej Byrski, tel. (33) 8136-932, pok. 204
Piecza zastępcza, świadczenia
Agata Ruśniak,  tel. (33) 8136-936, pok. 210
Łukasz Byrski,  tel. (33) 8136-937, pok. 211

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej
Dorota Pasich, tel. (33) 8136-936, pok. 210
Magdalena Pietrusiak, tel. (33) 8136-936, pok. 210

Koordynatorzy Rodzinnej pieczy zastępczej
Karolina Banet, tel. (33) 813-69-35, pok. 209
Eliza Budny-Mendroch, tel. (33) 813-69-35, pok. 209
Dominika Grzbiela, tel. (33) 813-69-35, pok. 209

Biuro projektu „Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. (33) 813-69-37, pok. 211