Rodzinny Dom Dziecka

ul. Borowa 21,  Janowice
43- 512 Bestwina
Telefon (32) 215- 74- 60

Zadania
Zadania jednostki:
  • stworzenie jednej wielodzietnej rodziny dla dzieci, którym nie znaleziono rodziny zastępczej lub przysposabiającej;
  • wychowywanie dzieci w różnym wieku, w tym dorastających i usamodzielniających się;
  • umożliwienie wspólnego wychowania i opieki licznemu rodzeństwu;
  • zapewnienie dzieciom kształcenia, wyrównywania opóźnień rozwojowych i szkolnych;
  • ustalanie zasad kontaktów dziecka z rodzicami w porozumieniu z sądem, centrum pomocy i ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym.
Dyrektor
Urszula Wawrzeczko