Dom Pomocy Społecznej

ul. Kościelna 5
43- 365 Wilkowice
Telefon (33) 817- 14- 91, (33) 817- 01- 88

Zadania
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych fizycznie i osób w podeszłym wieku, dysponuje 50 miejscami.
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach świadczy swoim mieszkańcom usługi bytowe, opiekuńcze oraz wspomagające.

Dyrektor
Paweł Gniadkowski