Powiatowy Zespół Placówek - Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk z siedzibą w Buczkowicach imienia „Polskich Olimpijczyków”

ul. Grunwaldzka 220
43- 374 Buczkowice
Telefon (33) 817- 73- 00
Fax (33) 817- 73- 00

Zadania
  • Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r., a w szczególności zadaniem tej szkoły jest stworzenie uczniowi uzdolnionemu sportowo optymalnych warunków umożliwiających godzenie nauki ze sportem.
  • Celem działalności tej placówki jest również upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i turystyki poprzez zapewnienie im tanich noclegów, opieki wychowawczej i informacji krajoznawczo- turystycznej.

Dyrektor
mgr Jarosław Konior