Zespół Szkół Specjalnych nr 4

ul. Nad Białką 1E
43- 502 Czechowice- Dziedzice
Telefon (32) 215- 35- 86
Fax (32) 215- 35- 86

Zadania
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r. a w szczególności zadaniem tej szkoły jest wszechstronna rewalidacja wychowanka skierowana na jak najpełniejszy rozwój psychofizyczny ucznia na wszystkich etapach jego kształcenia.

Dyrektor
mgr Magdalena Sobieska-Leśniak