Zespół Szkół "Silesia"

ul. Traugutta 11
43- 502 Czechowice- Dziedzice
Telefon (32) 215-03-32
Fax (32) 215-03-32

Zadania
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r.
Dyrektor
mgr Anna Gajewska