Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej ogłasza I Powiatowy Konkurs
Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej

Ogłasza I Powiatowy Konkurs „Lepiej zapobiegać niż leczyć” dla dzieci i młodzieży z klas V- VII ze szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego, w ramach prowadzenia działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat dobrej jakości życia i właściwych postaw wobec zdrowia.

Szczegóły w załącznikach.

2.Uchwała zał. nr 1 ogłoszenie

5.Uchwała załącznik nr 2- Regulamin

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu