Realizowane projekty

  • Projekt SPORTOWE POGRANICZE Nr PLSK.03.01.00-24-0184/18-00 w Programie Współpracy Transgranicznej INTERREG Polska-Słowacja 2014-2020 >

    Read More
  • Mamba - Maksymalizacja mobilności I dostępności usług w regionach dotkniętych zmianami demograficznymi >

    Read More
  • „Przebudowa drogi powiatowej nr 4479 S Czaniec – Roczyny- Andrychów w miejscowości Czaniec” >

    Read More
  • „Równe szanse. Modernizacja procesu kształcenia zawodowego w Szkole Specjalnej w Czechowicach-Dziedzicach II” >

    Read More
  • „Twój zawód - Twoja przyszłość. Rozwój kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Bielskiego” >

    Read More
  • System informacji o terenie Powiatu Bielskiego >

    Read More
  • Zaspokojenie potrzeb z zakresu transportu publicznego mieszkańcow Powiatu Bielskiego >

    Read More
  • Most nad rzeką Iłownica w ciągu ul. Waryńskiego (4425S) >

    Read More
  • Przebudowa ul. Bielskiej w Ligocie (4426S) >

    Read More
  • Przebudowa ul. Czechowickiej (4428S) >

    Read More
  • Przebudowa ul. Waryńskiego (4425S) >

    Read More
  • Przebudowa drogi powiatowej (4479s) Czaniec - Roczyny - Andrychów >

    Read More
  • Rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie powiatu bielskiego >

    Read More
  • Kompleksowe uzbrojenie poprzemysłowych terenów inwestycyjnych – wsparcie przedsiębiorczości przez Powiat Bielski >

    Read More
  • Przebudowa drogi powiatowej (4426S w Mazańcowicach) łączącej S1 z drogą wojewódzką 939 >

    Read More
  • Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym >

    Read More
  • PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI POWIATOWEJ (4426S) UL. BIELSKA Z ULICAMI ZABRZESKĄ, BRONOWSKĄ I WAPIENICKĄ W LIGOCIE” >

    Read More
  • PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4444S UL. BESTWIŃSKA W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH >

    Read More
  • BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ 4447S, UL. WĘGLOWA W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH >

    Read More
  • Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego >

    Read More
  • 1
  • 2