Przebudowa ul. Bielskiej w Ligocie (4426S)

alt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby


PRZEBUDOWA UL. BIELSKIEJ W LIGOCIE (4426S)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie

http://rpo.slaskie.pl/

{rokbox title=|Przebudowa ul. Bielskiej w Ligocie (4426S) :: Powiat Bielski| album=|myalbum|}images/efrr/bielska/*.jpg{/rokbox}

Powiat Bielski - beneficjent projektu otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn: „Przebudowa ul. Bielskiej w Ligocie (4426S)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”, Poddziałanie 7.1.2 „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”. Całkowita wartość projektu wynosi 8 490 093,89zł, w tym dofinansowanie 6 699 531,06zł, co stanowi 85,14% wartości inwestycji. Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego planowana jest na 2012r.