„Edukacja kulturalna mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego”


alt

Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Realizatorem projektu jest Biuro ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej. Partnerem projektu jest Urząd Miasta Frydek-Mistek – bez wkładu finansowego. Projekt przebiegać będzie w okresie od kwietnia do końca października 2019 r. Celem głównym projektu jest rozwój amatorskiego ruchu artystycznego oraz wzrost poziomu edukacji kulturalnej na terenie polsko-czeskiego pogranicza poprzez organizację przeglądu pn. Polsko - Czeskie Spotkania Amatorskich Grup Artystycznych SAGA '2019 oraz przeprowadzenie warsztatów dla instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego.

W ramach projektu przewiduje się następujące działania:

  1. Organizacja Polsko-Czeskich Spotkań Amatorskich Grup Artystycznych SAGA '2019, czyli przeglądu skierowanego do zespołów dziecięcych i młodzieżowych działających w szkołach i placówkach kulturalnych na terenie powiatu bielskiego oraz Frydka-Mistka. Uczestnicy będą brali udział w trzech kategoriach przeglądu: zespoły taneczne, zespoły muzyczne i teatralne, w których oceniać będzie ich profesjonalna komisja oceniająca. Przeglądy zespołów odbywać się będą w dniach 25, 26 i 29 kwietnia 2019 r. w Domu Kultury w Kozach. Dla wszystkich uczestników przewidziano poczęstunek, wykonane zostaną również gadżety promocyjne (opaski odblaskowe) oraz dyplomy uczestnictwa. Wykonane zostaną banery oraz roll-up.

  2. Koncert laureatów Polsko-Czeskich Spotkań Amatorskich Grup Artystycznych SAGA '2019 podczas Święta Powiatu Bielskiego w Wilamowicach w dniu 1 czerwca 2019 r. Dla laureatów przeglądu zakupione zostaną dyplomy i nagrody.

  3. Warsztaty taneczne i teatralne dla instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego, które odbędą się w dwóch cyklach w czerwcu (taneczne) oraz we wrześniu (teatralne). Pierwszy cykl warsztatów będzie skierowany do instruktorów zespołów tanecznych. Zajęcia odbywać się będą w Szczyrku w czasie od 29-30 czerwca 2019 r. Drugi cykl warsztatów będzie miał miejsce w dniach 27-29 września 2019 r. jego odbiorcami będą instruktorzy prowadzący zespoły teatralne. Podczas warsztatów instruktorzy zostaną przeszkoleni przez profesjonalnych wykładowców. Zabezpieczone zostaną noclegi ze śniadaniem oraz wyżywienie (obiad i kolacja) dla uczestników warsztatów tanecznych i teatralnych. Dla uczestników ze strony partnera czeskiego zorganizowany zostanie transport z Frydka-Mistka.

  4. Jednodniowa wizyta studyjna po Frydku-Mistku, w której udział wezmą przedstawiciele instytucji kulturalnych powiatu bielskiego oraz instruktorów amatorskich zespołów artystycznych do Frydka-Mistka, w celu zapoznania się ze sposobem funkcjonowania tamtejszych instytucji kultury oraz organizacji amatorskiego ruchu artystycznego, połączona ze zwiedzaniem atrakcji turystycznych polsko-czeskiego pogranicza.

Całkowity koszt projektu przewiduje się na kwotę ok. 98.118,30 zł, w tym dofinansowanie z EFRR wyniesie 83.400,53 zł (85%), wkładu własnego 9.811,87 zł (10%) oraz budżetu państwa 4.905,89 zł (5%).