Rozstrzygnięcia Rok 2014

Rozstrzygnięcia ofert 2014

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Bielskiego w zakresie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej - organizacja Wigilii Bożego Narodzenia dla osób bezdomnych i samotnych w 2014 roku.

- Konkurs_Wigilia_2014r.- rozstrzygniecie.pdfRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa na 2014 rok

- Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Turystyka 2014
- umowa wzór
- załącznik nr 1 zaktualizowany opis poszczególnych działań wzór
- załącznik nr 2 zaktualizowany harmonogram wzór
- załącznik nr 3 zaktualizowany kosztorys wzór
- sprawozdanie wzór


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2014 rok

- Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Kultura 2014
- umowa wzór
- załącznik nr 1 zaktualizowany opis poszczególnych działań wzór
- załącznik nr 2 zaktualizowany harmonogram wzór
- załącznik nr 3 zaktualizowany kosztorys wzór
- sprawozdanie wzórRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2014r.

- Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Sport 2014
- umowa wzór
- załącznik nr 1 zaktualizowany opis poszczególnych działań wzór
- załącznik nr 2 zaktualizowany harmonogram wzór
- załącznik nr 3 zaktualizowany kosztorys wzór
- sprawozdanie wzór