Ogłoszenia Na Rok 2019

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W I PÓŁROCZU 2020 ROKU W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM - POLEGAJĄCEGO NA ŚWIADCZENIU USŁUG REHABILITACYJNYCH DLA UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW PROJEKTU „POWIAT BIELSKI – PARTNERSTWO, AKTYWIZACJA, INTEGRACJA. EDYCJA 2” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

- Oferta-realizacji-zadania-publicznego-wzór.doc

- ogłoszenie konkursu_usł.rehabilitacyjne_I_półrocze_2020.pdf

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W I PÓŁROCZU 2020 ROKU W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM - POLEGAJĄCEGO NA ZAPEWNIENIU TRANSPORTU, W TYM SPECJALISTYCZNEGO W CELU WSPIERANIA PROCESU ZAPOBIEGANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW PROJEKTU „POWIAT BIELSKI – PARTNERSTWO, AKTYWIZACJA, INTEGRACJA. EDYCJA 2” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO DO MIEJSC WDRAŻANIA FORM WSPARCIA

- Oferta-realizacji-zadania-publicznego-wzór.doc

- ogłoszenie konkursu_usł. transportowe_I_półrocze_2020.pdf

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W I PÓŁROCZU 2020 ROKU W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM - POLEGAJĄCEGO NA ŚWIADCZENIU USŁUG O CHARAKTERZE ZDROWOTNYM W ZAKRESIE PROFILAKTYKI CHORÓB CYWILIZACYJNYCH WŚRÓD UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW PROJEKTU „POWIAT BIELSKI – PARTNERSTWO, AKTYWIZACJA, INTEGRACJA. EDYCJA 2” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

- Oferta-realizacji-zadania-publicznego-wzór.doc

- ogłoszenie konkursu_usł. zdrowotne_I_półrocze_2020.pdf

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ZAKRESIE POMOCY OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ – ORGANIZACJA WIGILII BOŻEGO NARODZENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH I SAMOTNYCH W 2019 ROKU.

- Uchwała_390_2019.pdf

- Ogłoszenie konkursu_Wigilia 2019.pdf

- Regulamin konkursu_Wigilia 2019.pdf

- Regulamin Komisji_Wigilia 2019.pdf

- Oferta-Realizacji-Zadania-Publicznego-wzór.doc

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ROKU 2019 W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM - POLEGAJĄCEGO NA ŚWIADCZENIU USŁUG O CHARAKTERZE ZDROWOTNYM W ZAKRESIE PROFILAKTYKI CHORÓB CYWILIZACYJNYCH WŚRÓD UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW PROJEKTU „POWIAT BIELSKI – PARTNERSTWO, AKTYWIZACJA, INTEGRACJA. EDYCJA 2” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W II PÓŁROCZU 2019.

- Usługi_Zdrowotne.pdf

- wzór oferta_2019.doc

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ROKU 2019 W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM - POLEGAJĄCEGO NA ZAPEWNIENIU TRANSPORTU, W TYM SPECJALISTYCZNEGO W CELU WSPIERANIA PROCESU ZAPOBIEGANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW PROJEKTU „POWIAT BIELSKI – PARTNERSTWO, AKTYWIZACJA, INTEGRACJA. EDYCJA 2” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO DO MIEJSC WDRAŻANIA FORM WSPARCIA W II PÓŁROCZU 2019 ROKU.

- Transport.pdf

- wzór oferta_2019.doc

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ROKU 2019 W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM - POLEGAJĄCEGO NA ŚWIADCZENIU USŁUG REHABILITACYJNYCH DLA UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW PROJEKTU „POWIAT BIELSKI – PARTNERSTWO, AKTYWIZACJA, INTEGRACJA. EDYCJA 2” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W II PÓŁROCZU 2019 ROKU.

- Rehabilitacja.pdf

- wzór oferta_2019.doc

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ROKU 2019 W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM - POLEGAJĄCEGO NA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ORAZ USŁUG WSPIERAJĄCYCH PROCES AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WŚRÓD UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW PROJEKTU „POWIAT BIELSKI – PARTNERSTWO, AKTYWIZACJA, INTEGRACJA. EDYCJA 2” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, W ZAKRESIE WDRAŻANYM PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIELSKU-BIAŁEJ.

- ogłoszenie konkursu_aktywizacja zawodowa 2019 - projekt UE.pdf

- wzor_oferta_2019.doc


OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE POWIATU BIELSKIEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2019 ROKU.

- Uchwała Zarządu Powiatu - konkurs ofert kultura fizyczna.pdf

- Załącznik do uchwały - Ogłoszenie konkursu ofert KULTURA FIZYCZNA.pdf

- Wzór oferty na realizację zadania publicznego 2019.doc

- Instrukcja wypełnienia oferty na realizację zadania publicznego 2019.pdf

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE POWIATU BIELSKIEGO W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W 2019 ROKU.

- Uchwała Zarządu Powiatu - konkurs ofert kultura.pdf

- Załącznik do uchwały - Ogłoszenie konkursu ofert KULTURA.pdf

- Wzór oferty na realizację zadania publicznego 2019.doc

- Instrukcja wypełnienia oferty na realizację zadania publicznego 2019.pdf

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE POWIATU BIELSKIEGO W ZAKRESIE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA W 2019 ROKU.

- Uchwała Zarządu Powiatu - konkurs turystyka.pdf

- Załącznik do uchwały - Ogłoszenie konkursu ofert TURYSTYKA.pdf

- Wzór oferty na realizację zadania publicznego 2019.doc

- Instrukcja wypełnienia oferty na realizację zadania publicznego 2019.pdf

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ROKU 2019 W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM - POLEGAJĄCEGO NA ŚWIADCZENIU USŁUG O CHARAKTERZE ZDROWOTNYM W ZAKRESIE PROFILAKTYKI CHORÓB CYWILIZACYJNYCH WŚRÓD UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW PROJEKTU „POWIAT BIELSKI – PARTNERSTWO, AKTYWIZACJA, INTEGRACJA. EDYCJA 2” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

- ogłoszenie konkursu - usł. zdrowotne 2019.pdf

- Regulamin komisji_zdrowotnej2019.doc

- oferta-wzór.doc


OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ROKU 2019 W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM - POLEGAJĄCEGO NA ZAPEWNIENIU TRANSPORTU, W TYM SPECJALISTYCZNEGO W CELU WSPIERANIA PROCESU ZAPOBIEGANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW PROJEKTU „POWIAT BIELSKI – PARTNERSTWO, AKTYWIZACJA, INTEGRACJA. EDYCJA 2” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO DO MIEJSC WDRAŻANIA FORM WSPARCIA.

- ogłoszenie konkursu - usł. transport 2019.pdf

- Regulamin komisji_transport2019.doc

- oferta-wzór.doc


OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ROKU 2019 W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM - POLEGAJĄCEGO NA ŚWIADCZENIU USŁUG REHABILITACYJNYCH DLA UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW PROJEKTU „POWIAT BIELSKI – PARTNERSTWO, AKTYWIZACJA, INTEGRACJA. EDYCJA 2” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

- ogłoszenie konkursu - usł. rehabilitacyjne 2019.pdf

- Regulamin komisji_rehabilitacja2019.doc

- oferta-wzór.doc


OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W LATACH 2019 – 2022 W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, POLEGAJĄCEGO NA PROWADZENIU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NA:
1) 89 MIEJSC DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU ORAZ OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH,
2) 65 MIEJSC DLA OSÓB DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE ORAZ DZIECI
I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (KOBIETY),
3) 28 MIEJSC DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU

- ogłoszenie konkursu - prowadzenie DPS 2019-2022.pdf

- Regulamin komisji konkursowej - prowadzenie DPS 2019-2022.pdf

- Wzór oferty.doc