Ogłoszenia Na Rok 2015

Konkursy ofert 2015

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Bielskiego w zakresie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej – organizacja Wigilii Bożego Narodzenia dla osób bezdomnych i samotnych w 2015 roku

- Oferta - Wzór 2015
- Ogłoszenie Konkursu 2015
- Regulamin Konkursu 2015
- Sposób przekazania i rozliczenia dotacji

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Bielskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2015 roku.

- Uchwała konkurs turystyka 2015
- Załącznik nr 1 do uchwały- ogłoszenie konkursu turystyka 2015
- Załącznik nr 2 do uchwały - sposób rozliczania dotacji turystyka 2015
- Oferta wzór
- Instrukcja wypełniania oferty
- Umowa wzór
- Załącznik nr 1 do umowy - zaktualizowany opis poszczególnych działań wzór
- Załącznik nr 2 do umowy - zaktualizowany harmonogram wzór
- Załącznik nr 3 do umowy - zaktualizowany kosztorys wzór
- Sprawozdanie wzór

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Bielskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku.

- Uchwała konkurs kultura 2015
- Załącznik nr 1 do uchwały ogłoszenie konkursu kultura 2015
- Załącznik nr 2 do uchwały - sposób przekazania i rozliczenia dotacji kultura 2015
- Oferta wzór
- Instrukcja wypełniania oferty
- Umowa wzór
- Załącznik nr 1 do umowy - zaktualizowany opis poszczególnych działań wzór
- Załącznik nr 2 do umowy - zaktualizowany harmonogram wzór
- Załącznik nr 3 do umowy - zaktualizowany kosztorys wzór
- Sprawozdanie wzór

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Bielskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku

- Uchwała konkurs sport 2015
- Załącznik nr 1 do uchwały ogłoszenie konkursu sport 2015
- Załącznik nr 2 do uchwały - sposób przekazania i rozliczenia dotacji sport 2015
- Oferta wzór
- Instrukcja wypełniania oferty
- Umowa wzór
- Załącznik nr 1 do umowy - zaktualizowany opis poszczególnych działań wzór
- Załącznik nr 2 do umowy - zaktualizowany harmonogram wzór
- Załącznik nr 3 do umowy - zaktualizowany kosztorys wzór
- Sprawozdanie wzór