Nabór do Komisji Rok 2019

OGŁOSZENIE WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW/KANDYDATEK NA CZŁONKINIE KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ROKU 2020 W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM – POLEGAJĄCEGO NA ŚWIADCZENIU USŁUG O CHARAKTERZE ZDROWOTNYM W ZAKRESIE PROFILAKTYKI CHORÓB CYWILIZACYJNYCH WŚRÓD UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW PROJEKTU „POWIAT BIELSKI – PARTNERSTWO, AKTYWIZACJA, INTEGRACJA. EDYCJA 2” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

- Ogłoszenie o naborze do komisji_usł. zdrowotne_2020.pdf
- ZAŁ. 1 - Formularz zgłoszeniowy_usł. zdrowotne_2020.doc
- ZAŁ. 2- Zgoda _dane_osobowe_usł. zdrowotne_2020.doc
- ZAŁ. 3 - Regulamin komisji_usł. zdrowotne_2020.doc


OGŁOSZENIE WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW/KANDYDATEK NA CZŁONKINIE KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ROKU 2020 W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM – POLEGAJĄCEGO NA ZAPEWNIENIU TRANSPORTU, W TYM SPECJALISTYCZNEGO W CELU WSPIERANIA PROCESU ZAPOBIEGANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW PROJEKTU „POWIAT BIELSKI – PARTNERSTWO, AKTYWIZACJA, INTEGRACJA. EDYCJA 2” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO DO MIEJSC WDRAŻANIA FORM WSPARCIA.

- Ogłoszenie o naborze do komisji_transport_2020.pdf
- ZAŁ. 1 - Formularz zgłoszeniowy_transport_2020.doc
- ZAŁ. 2- Zgoda _dane_osobowe_transport_2020.doc
- ZAŁ. 3 - Regulamin komisji_transport_2020.doc


OGŁOSZENIE WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW/KANDYDATEK NA CZŁONKINIE KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ROKU 2020 W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM – POLEGAJĄCEGO NA ŚWIADCZENIU USŁUG REHABILITACYJNYCH DLA UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW PROJEKTU „POWIAT BIELSKI – PARTNERSTWO, AKTYWIZACJA, INTEGRACJA. EDYCJA 2” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

- Ogłoszenie o naborze do komisji_rehabilitacja_2020.pdf
- ZAŁ. 1 - Formularz zgłoszeniowy_rehabilitacja_2020.doc
- ZAŁ. 2- Zgoda _dane_osobowe_rehabilitacja_2020.doc
- ZAŁ. 3 - Regulamin komisji_rehabilitacja_2020.doc


OGŁOSZENIE WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ROKU 2019 W ZAKRESIE POMOCY OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ – ORGANIZACJA WIGILII BOŻEGO NARODZENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH I SAMOTNYCH.

- Nabór_do _komisji_Wigilia_2019.pdf
- Załącznik nr 1 - formularz zgloszeniowy do komisji 2019.pdf
- Załącznik Nr 2- regulamin komisji.doc


OGŁOSZENIE WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW/KANDYDATEK NA CZŁONKINIE KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ROKU 2019 W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM – POLEGAJĄCEGO NA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ORAZ USŁUG WSPIERAJĄCYCH PROCES AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WŚRÓD UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW PROJEKTU „POWIAT BIELSKI – PARTNERSTWO, AKTYWIZACJA, INTEGRACJA. EDYCJA 2” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, W ZAKRESIE WDRAŻANYM PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIELSKU-BIAŁEJ.

- Nabór do komisji_aktywizacja zawodowa.pdf
- Zalacznik nr 1 - formularz zgloszeniowy do komisji 2019_aktywizacja zawodowa.doc
- Zalacznik Nr 2- regulamin komisji_aktywizacja zawodowa.doc
- Uchwała_powołanie Komisji_aktywizacja zawodowa_2019.pdf
- Regulamin Komisji_aktywizacja zawodowa_2019.pdf


INFORMACJA O POWOŁANIU KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU BIELSKIEGO W 2019 ROKU W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO; TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA ORAZ WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ.

- Uchwała nr 72019 w sprawie powołania Komisji Konkursowych.pdf
- Załącznik do uchwały nr 72019 regulamin.pdf


OGŁOSZENIE NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJE ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU BIELSKIEGO NA ROK 2019 W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO; TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA ORAZ WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ.

- Ogłoszenie ws. naboru kandydatów do komisji konkursowych 2019.pdf
- Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy do komisji do opiniowania ofert kultura, turystyka, sport 2019.doc
- Załącznik nr 2 - Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych.pdf

- Załącznik nr 3 - Regulamin pracy Komisji Konkursowych do opiniowania ofert 2019.pdf


OGŁOSZENIE WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW/KANDYDATEK NA CZŁONKINIE KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ROKU 2019 W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM – POLEGAJĄCEGO NA ŚWIADCZENIU USŁUG O CHARAKTERZE ZDROWOTNYM W ZAKRESIE PROFILAKTYKI CHORÓB CYWILIZACYJNYCH WŚRÓD UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW PROJEKTU „POWIAT BIELSKI – PARTNERSTWO, AKTYWIZACJA, INTEGRACJA. EDYCJA 2” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

- Nabór do komisji_usł. zdrowotne 2019.pdf
- Zalacznik nr 1 - formularz zgloszeniowy do komisji 2019_usl.zdrow.doc
- Zalacznik Nr 2- regulamin komisji_usł.zdrow.doc


OGŁOSZENIE WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW/KANDYDATEK NA CZŁONKINIE KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ROKU 2019 W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM – POLEGAJĄCEGO NA ZAPEWNIENIU TRANSPORTU, W TYM SPECJALISTYCZNEGO W CELU WSPIERANIA PROCESU ZAPOBIEGANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW PROJEKTU „POWIAT BIELSKI – PARTNERSTWO, AKTYWIZACJA, INTEGRACJA. EDYCJA 2” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO DO MIEJSC WDRAŻANIA FORM WSPARCIA

- Nabór do komisji_transport 2019.pdf
- Załącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy do komisji 2019_transport.doc
- Zalacznik Nr 2- regulamin komisji_transport.doc


OGŁOSZENIE WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW/KANDYDATEK NA CZŁONKINIE KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ROKU 2019 W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM – POLEGAJĄCEGO NA ŚWIADCZENIU USŁUG REHABILITACYJNYCH DLA UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW PROJEKTU „POWIAT BIELSKI – PARTNERSTWO, AKTYWIZACJA, INTEGRACJA. EDYCJA 2” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

- Nabór do komisji-usł. rehabilit.2019.pdf
- ZAŁ. 1 - Formularz zgłoszeniowy_rehabilitacja2019.doc
- ZAŁ. 2 - Regulamin komisji_rehabilitacja2019.doc


Nabór do Komisji Rok 2018

OGŁOSZENIE WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ROKU 2018 W ZAKRESIE POMOCY OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ – ORGANIZACJA WIGILII BOŻEGO NARODZENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH I SAMOTNYCH.

- Nabór do komisji Wigilia 2018.pdf
- Zalącznik nr 1 - formularz zgloszeniowy do komisji.doc
- Załącznik Nr 2- regulamin komisji.doc


OGŁOSZENIE WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W LATACH 2019 – 2022 W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, POLEGAJĄCEGO NA PROWADZENIU DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ.

- Nabór do komisji DPS 2019-2022.pdf
- Zalącznik nr 1 - formularz zgloszeniowy DPS.doc
- Załącznik Nr 2- regulamin komisji DPS.doc


OGŁOSZENIE WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW/KANDYDATEK NA CZŁONKINIE KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ROKU 2018 W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM – POLEGAJĄCEGO NA ZORGANIZOWANIU WYJAZDOWEGO TRENINGU USPRAWNIAJĄCEGO ZWIĄZANEGO Z KREOWANIEM WŁASNEGO WIZERUNKU DLA UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW PROJEKTU „POWIAT BIELSKI – PARTNERSTWO, AKTYWIZACJA, INTEGRACJA. EDYCJA 2” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

- Nabór do komisji.pdf
- Zalącznik nr 1 - formularz zgloszeniowy.doc
- Załącznik Nr 2- regulamin komisji.doc


OGŁOSZENIE WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW/KANDYDATEK NA CZŁONKINIE KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ROKU 2018 W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM – POLEGAJĄCEGO NA ŚWIADCZENIU USŁUG REHABILITACYJNYCH DLA UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW PROJEKTU „POWIAT BIELSKI – PARTNERSTWO, AKTYWIZACJA, INTEGRACJA. EDYCJA 2” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

- Nabór do komisji.pdf
- Zalącznik nr 1 - formularz zgloszeniowy.doc
- Załącznik Nr 2- regulamin komisji.doc


 

OGŁOSZENIE WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW/KANDYDATEK NA CZŁONKINIE KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ROKU 2018 W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM –POLEGAJĄCEGO NA ŚWIADCZENIU USŁUG O CHARAKTERZE ZDROWOTNYM W ZAKRESIE PROFILAKTYKI CHORÓB CYWILIZACYJNYCH WŚRÓD UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW PROJEKTU „POWIAT BIELSKI – PARTNERSTWO, AKTYWIZACJA, INTEGRACJA. EDYCJA 2” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

- Ogłoszenie_usługi zdrowotne.pdf
- Zalącznik nr 1 - formularz zgloszeniowy do komisji 2018_usl.zdrow.doc
- Załącznik Nr 2- regulamin komisji.doc

OGŁOSZENIE WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW/KANDYDATEK NA CZŁONKINIE KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ROKU 2018 W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM – POLEGAJĄCEGO NA ZAPEWNIENIU TRANSPORTU, W TYM SPECJALISTYCZNEGO W CELU WSPIERANIA PROCESU ZAPOBIEGANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU UCZESTNICZEK I UCZESTNIKÓW PROJEKTU „POWIAT BIELSKI – PARTNERSTWO, AKTYWIZACJA, INTEGRACJA. EDYCJA 2” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO DO MIEJSC WDRAŻANIA FORM WSPARCIA

- Ogłoszenie_transport.pdf
- Zalącznik nr 1 - formularz zgloszeniowy do komisji 2018_transport.doc
- Zalacznik Nr 2- regulamin komisji.doc

INFORMACJA O POWOŁANIU KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU BIELSKIEGO W 2017 ROKU W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO; TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA ORAZ WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ.

- Uchwała nr 8_2018 o powołaniu komisji konkursowych 2018.pdf
- Załącznik nr 1 regulamin komisji konkursowych.pdf


OGŁOSZENIE NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJE ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU BIELSKIEGO NA ROK 2018 W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO; TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA ORAZ WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ.

- Ogłoszenie nabór do komisji 2018.pdf
- Załącznik nr 1 - formularz zgloszeniowy do komisji do opiniowania ofert kultura, turystyka, sport 2018.doc
- Załącznik 2 do naboru - regulamin 2018.pdf 
 

Nabór do Komisji Rok 2017


OGŁOSZENIE WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ROKU 2017 W ZAKRESIE POMOCY OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ – ORGANIZACJA WIGILII BOŻEGO NARODZENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH I SAMOTNYCH WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI.

- Załacznik nr 1 - formularz zgloszeniowy do komisji 2017.doc
- Załacznik Nr 2 - regulamin komisji.doc
- Nabór do komisji - Wigilia 2017.pdfINFORMACJA O POWOŁANIU KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU BIELSKIEGO W 2017 ROKU W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO; TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA ORAZ WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ.

- Uchwała nr 9/2017 o powołaniu komisji konkursowych 2017.pdf
- Załącznik nr 1 regulamin komisji konkursowych.pdfOGŁOSZENIE NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJE ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU BIELSKIEGO NA ROK 2017 W ZAKRESIE: KULTURY, TURYSTYKI I KULTURY FIZYCZNEJ

- Ogłoszenie naboru do komisji konkursowych.pdf
- Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy.doc
- Załącznik nr 2 - Regulamin Komisji Konkursowych 2017.pdf


Nabór do Komisji Rok 2016

Nabór kandydatów do Komisji konkursowych do oceny ofert 2016

Ogłoszenie ws. naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Bielskiego w roku 2016 w zakresie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej – organizacja Wigilii Bożego Narodzenia dla osób bezdomnych i samotnych

- Ogłoszenie nabór do komisji-2016.doc
- Załącznik nr 1 - formularz zgloszeniowy do komisji 2016.doc
- Załącznik Nr 2- regulamin komisji.doc


Nabór kandydatów do Komisji konkursowych do oceny ofert 2016

INFORMACJA O POWOŁANIU KOMISJI KONKURSOWYCH DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU BIELSKIEGO W 2016 ROKU W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO; TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA ORAZ WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ.

- Uchwała powołanie komisji konkursowych 2016.doc
- Załącznik nr 1 regulamin komisji kultura.doc
- Załącznik nr 2 regulamin komisji turystyka.doc
- Załącznik nr 3 regulamin komisji sport.doc


OGŁOSZENIE WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU BIELSKIEGO W ROKU 2016 W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO; WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA

- ogłoszenie naboru do komisji.doc
- Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy do komisji kultura, turystyka, sport.doc
- Załącznik nr 2 – regulamin naboru do Komisji – kultura.doc
- Załącznik nr 3 – regulamin naboru do Komisji – sport.doc
- Załącznik nr 4 – regulamin naboru do Komisji – turystyka.doc