Wilamowice

GMINA WILAMOWICE

Architektura sakralna

- kościół par. p.w. Podwyższenia Krzyża w Starej Wsi z cmentarzem i zielenią,

Usytuowany w centrum wsi, na wzgórzu, w otoczeniu drzew i cmentarza. Wraz z położonym w pobliżu drewnianym budynkiem dawnej szkoły parafialnej tworzy malowniczy zespół. Kościół zbudowany w 1522r., wieża w XVII w., w późniejszych latach wielokrotnie przebudowywany (1787, 1883, 1926, 1939). Kościół w konstrukcji zrębowej, oszalowany deskami, wieża w konstrukcji słupowej, szalowana gontem. Prezbiterium węższe, trójbocznie zamknięte. Zwężająca się ku górze wieża posiada nadwieszoną izbicę, zwieńczona jest cebulastym hełmem z latarnią. W częściowo otwartych sobotach umieszczone są stacje Drogi Krzyżowej. Wewnątrz kościoła znajduje się belka tęczowa z datą 1530 i barokowe wyposażenie. Kościół znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej województwa śląskiego.

Architektura rezydencjonalna, założenia folwarczne, parki

- dwór w Pisarzowicach

Tzw. dwór Bulowskiego został wzniesiony w 1706r. na planie prostokąta, z kolumnowym gankiem od frontu oraz przy tylnej elewacji. Murowano-drewniany, kryty obszernym dachem czterospadowym, obecnie obitym papą. Wewnątrz strop belkowy z czasu budowy dworu. Okna prostokątne, stolarka wymieniona. materiałów. Ochronie podlega także otoczenie dworu wraz ze starodrzewiem.

- zespół dworski w Starej Wsi

Barokowo – klasycystyczny dwór został wzniesiony w XVIII w. na planie prostokąta. Jest jednokondygnacyjny, kryty dachem mansardowym z lukarnami ponad krótszymi elewacjami. Murowany z cegły, wewnątrz drewniane stropy belkowe. Elewacja frontowa zwrócona w kierunku wschodnim, zdobiona pięcioosiowym, płytkim ryzalitem zwieńczonym szerokim frontonem. Otwór wejściowy umieszczony w środkowej osi, zamknięty łukiem, po bokach prostokątne okna. Na elewacjach pozostałości boniowania. Pierwotny układ wnętrz dwutraktowy, z sienią na osi.