Kozy

GMINA KOZY

Architektura rezydencjonalna, założenia folwarczne, parki

- zespół pałacowy, XVIII, XIX : (pałac, 2 oficyny, park),

Barokowy pałacyk z przyległym ogrodem, zbudowany w XVIII w. (rodzina Jordanów), po przebudowie i rozbudowie w XIX w. (rodzina Czecz de Linewald)uzyskał klasycystyczny charakter. W otaczającym pałac parku znajduje się platan – Pomnik Przyrody, fontanna na osi pałacu i pozostałości lodowni. Pałac jest założony na planie wydłużonego prostokąta z półokrągłym ryzalitem w tylnej elewacji, przy którym znajduje się niewielki taras, na który prowadzą dwa biegi schodów. Budynek dwukondygnacyjny, kryty dachem czterospadowym. Elewacja frontowa dziewięcioosiowa, przed trzema środkowymi osiami wsparty na filarach taras, pod którym znajduje się wejście do budynku. Kondygnacje rozdzielone profilowanym gzymsem. Okna prostokątne, przyziemie zdobione poziomymi pasami boniowania. Po stronie zachodniej do bocznej elewacji przylega neogotycka kaplica pałacowa z 1859 r., z oknami zamkniętymi łukiem ostrym i wieżyczką Przy wschodniej elewacji mniejsza przybudówka, o skromniejszej formie, pełniąca dawniej funkcje magazynowe. Po obu stronach dziedzińca przed pałacem usytuowane są piętrowe, murowane, przekryte dachem dwuspadowym oficyny - zachodnia ze sklepionymi piwnicami i datą w nadprożu „1705”, wschodnia oficyna nieco późniejsza, bez podpiwniczenia.

- stodoła „Pod św. Florianem”, 2 poł. XVII

W kierunku północno – wschodnim od pałacu zlokalizowana jest stodoła św. Floriana („owczarnia”), będąca pozostałością zabudowy folwarcznej. Czteroskrzydłowa, założona na planie czworoboku ze ściętymi narożnikami, z dziedzińcem pośrodku. W południowym skrzydle znajduje się przejazd bramny, zwieńczony późnobarokowym szczytem, pierwotnie z drewnianą rzeźbą św. Floriana we wnęce (ob. figura znajduje się w Izbie Historycznej w pałacu).

- dwór Grabowskich z ogrodem, 1 poł. XX w.

Dworek wzniesiony w latach 1923-24, mieści ob. Laboratorium Fotowoltaiczne Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN. Budynek murowany na rzucie prostokąta, parterowy na wysokich piwnicach, kryty dachem mansardowym. Przy elewacji frontowej znajduje się ryzalit mieszczący główne wejście, otoczone przez rzędy wąskich, prostokątnych okienek. Wejście poprzedzone jest niewielkim tarasem, na który prowadzą kamienne schody. Wokół budynku rozciąga się ogród, otoczony metalowym ogrodzeniem.