Buczkowice

GMINA BUCZKOWICE

Zabytki techniki

- młyn wodny wraz z domem, wyposażeniem i fragmentem młynówki w Rybarzowicach

Murowany, kamienno – ceglany młyn powstał w 1866 r. (zgodnie z datą umieszczoną na szczycie), na miejscu wcześniejszego drewnianego, działającego od początku XVII w. W 1927 r. przy młynie powstała piekarnia. Po drugiej wojnie światowej budynek był zniszczony i pozbawiony części urządzeń. W latach pięćdziesiątych młyn zatrzymano, do lat siedemdziesiątych XX w. funkcjonowała piekarnia. Budynek młyna w części mieszkalnej jest dwukondygnacyjny, w części przemysłowej parterowy z użytkowym poddaszem, całość kryta dachami dwuspadowym. Podpiwniczony, z ujęciem wodnym w części młyna. Do tylnej elewacji przylega drewniany ganek. W otoczeniu ogród z niewielkim sadem, budynki gospodarcze (m.in. piekarnia), studnia i kanał młynówki o obmurowanych brzegach a także pozostałości murowanych piwnic. Malowniczy zespół młyna jest cenny nie tylko jako najlepiej zachowany w powiecie relikt dawnego młynarstwa, jedyny objęty wpisem do rejestru zabytków, ale także jeden z nielicznych zachowanych młynów wodnych w Polsce.
Zabytki ruchome

- krzyż kamienny Męki Pańskiej, znajdujący się w Rybarzowicach