O Jugosławii

W dniu 10.12.2018 r. o godz. 18:30 w Piwnicy Muz Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach odbędzie się wykład pn. „Była Jugosławia wymarzoną wspólnotą narodów południowosłowiańskich?”. "(...).

Ostatnia dekada minionego stulecia przyniosła radykalne zmiany polityczno-społeczne w Europie. Nie ominęły one również Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, w której dotychczasowy system federacyjny okazał się niespełniającym oczekiwań pozostających w nim narodów.

Co zatem sprawiło, że zrodzona w XIX w., budząca nadzieję idea zjednoczenia Słowian Południowych całkowicie zatraciła swą atrakcyjność, co ostatecznie doprowadziło do rozpadu państwa i wyodrębnienia sześciu niezależnych organizmów politycznych?". Temat przybliży uczestnikom wykładu dr hab. Lilianna Miodońska-Rączka.