Efektywna edukacja zawodowa w powiecie bielskim drogą do sukcesu
Projekt pn.: „Efektywna edukacja zawodowa w Powiecie Bielskim drogą do sukcesu” realizowany przez Powiat Bielski - ZAKOŃCZONY!!!

Powiat bielski jako realizator projektu pn.: „Efektywna edukacja zawodowa w Powiecie bielskim drogą do sukcesu” dokonał podsumowania realizacji projektu po dwóch latach jego wdrażania, tj. za okres od 1.08.2011r. do 31.07.2013r.
Współfinansowanie projektu z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosło ostatecznie 1.212.312,29 PLN, cały projekt został rozliczony w wysokości 1.404.999,89 PLN. Kwota 192.687,60 PLN stanowiła wkład własny Powiatu.

Celem głównym projektu było: podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej oraz poszerzenie opieki psychologiczno-pedagogicznej, a także wzmocnienie zdolności 420M i 100K do przyszłego zatrudnienia.

 

Wsparciem objęto ogółem 579 uczniów, w tym 208 kobiet oraz 371 mężczyzn z następujących szkół zawodowych, dla których Powiat bielski jest organem prowadzącym:
1. Technikum nr 1 oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Zespole Szkół Technicznych Licealnych im. Stanisława Staszica, a w pierwszym roku realizacji tj. 2011/2012 Technikum nr 3
i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Zespole Szkół Handlowo-Usługowych ( na mocy uchwały Rady Powiatu Bielskiego z dnia 31.08.2012r włączone do ZSTiL)..
2. Technikum nr 2 w Zespole Szkół Silesia,
W ramach realizacji projektu w ciągu dwóch lat szkolnych przeprowadzono ogółem 11.936 godzin zajęć,w tym: w roku szkolnym 2011/2012  przeprowadzono- 5.309 godzin, w roku szkolnym 2012/2013 – 6.627 godzin.
Projekt obejmował następujące rodzaje zajęć:
* zajęcia dydaktyczno-wyrównawczych z jęz. angielskiego i matematyki – 3.150 godzin,
* zajęcia z doradztwa i opieki psychologiczno-pedagogicznej wraz z zajęciami wspomagającymi tj. komputerowymi oraz integracyjno-sportowymi – 2.942 godzin
* zajęcia w ramach poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego – 371 godzin
* zajęć z zakresu przedmiotów zawodowych, min. zajęcia z programowania obrabiarek numerycznych,
* programowania sterowników PLC, projektowania CAD/CAM części maszyn, projektowania CAD/CAM konstrukcji budowlanych, technologii gastronomicznych – 1.518 godzin
* zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe, pasje i zainteresowania uczniów m.in.
* koło z matematyki, jęz. angielskiego, przedsiębiorczości, fizyki, rękodzieła, muzyki, teatralne, przyrodniczo-turystyczne – 3.955 godzin,

Na każdych zajęciach, poza tematyką ściśle związaną z danym przedmiotem, uczniowie zostali również zaznajomieni z tematyką równości szans kobiet i mężczyzn w społeczeństwie oraz poznawali sposoby walki ze stereotypami w tym aspekcie.
Ponadto, aby zajęcia były efektywne i ciekawe doposażono szkoły w następujący sprzęt:
* 5 sztuk odtwarzaczy DVD/CD dla wszystkich szkół,
* 3 sztuki tablic interaktywnych wraz z projektorem – dla wszystkich Zespołów Szkół,
* nowoczesną tokarkę edukacyjną CNC wraz z trenażerem CNC oraz oprogramowaniem dla pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych
* nowoczesny piec konwekcyjno-parowy wraz ze stojakiem dla pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Handlowo-Usługowych,
* 4 zestawy komputerowe wraz z monitorami oraz specjalistyczne oprogramowania do projektowania dla pracowni w Zespole Szkół Silenia oraz doposażono pracownie mechaniczną  w nowoczesne narzędzia pomiarowe.
                                                                                        {rokbox title=|efes| album=|myalbum|}images/projekty_unijne/infoefekt/*.jpg{/rokbox}