Mam zawód mam pracę w regionieProjekt pn.: „Mam zawód mam pracę w regionie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie pn. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego", który skierowany jest do uczniów techników, 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych oraz I i II klas 2-letnich zasadniczych szkół zawodowych w Czechowicach -Dziedzicach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bielski.

Okres realizacji 1.04.2011 - 31.08.2014 r.


Głównym założeniem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Uczestnikami Projektu są uczniowie szkół z terenu miasta Czechowice-Dziedzice tj.: Zespołu Szkół „Silesia”, Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych, Zespołu Szkół Specjalnych nr 4. Projekt  obejmuje okres dwóch lat szkolnych, w ciągu których zakwalifikowanych do udziału w nim będzie 90 uczniów.

Poszczególne działania realizowane są przy wykorzystywaniu nowoczesnych technik informatycznych, wyposażeniu szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne co niewątpliwie pomoże młodym ludziom zdobyć odpowiednie wykształcenie i  ułatwi wejść na rynek pracy.

Projekt zakłada między innymi organizację grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego, podnoszącego świadomość i umiejętność planowania ścieżki kariery i poruszania się na rynku pracy, umożliwienie uczniom udziału w stażach, praktykach oraz kursach certyfikowanych, zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, a także dodatkowych kursach dostępnych na platformie e- learningowej, zwiększających ich kwalifikacje zawodowe, doposażenie w materiały dydaktyczne każdej ze szkół oraz doposażenie pracowni w szkołach.
 
Projekt realizowany jest przez Powiat Bielski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości  kształcenia zawodowego.

Zaplanowane działania:
1. Zajęcia z doradztwa grupowego, 
2. Zajęcia z doradztwa indywidualnego, mające na celu ukierunkowanie uczniów na rozwój zawodowy.
3. Pakiet wsparcia dla uczestników Projektu, przewidujący:
•    zajęcia pozaszkolne,
•    zajęcia wyrównawcze,
•    kursy certyfikowane m.in. z AUTOCAD, prawo jazdy kat. B, wózki jezdniowe (widłowe)
•    praktyki/staże,   
•    wizyty studyjne u pracodawców.
4. Możliwość skorzystania z kursów Online, dostępnych na specjalnie przygotowanej do tego celu platformie e-learning. Na platformie e-learningowej dostępne sa 3 bloki szkoleniowe, podzielone na kursy przygotowujące do matury, kursy wyrównujące dysproporcje edukacyjne oraz kursy dodatkowe, poszerzające wiedzę.
Aktualnie trwa rekrutacja na rok szkolny 2013/2014.
Szczegóły na stronie internetowej Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40:
http://www.zosipo.org/mam_zawod_mam_prace_w_regionie
                                                                                        {rokbox title=| Mam zawód mam pracę w regionie| album=|myalbum|}images/2013/mamzawod/*.jpg{/rokbox}