• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

Sesja o pomocy społecznej

25 Kwi 2014
W dalszej kolejności radni podjęli uchwałę w sprawie wstąpienia kandydata – Bronisława Matury na miejsce Katarzyny Juraszek-Żydek na radnego Rady Powiatu w Bielsku- Białej. Po ślubowaniu Bronisława Matury i wystąpieniu gościa Przemysława Koperskiego radnego Sejmiku Województwa Śląskiego, radni przyjęli protokół z marcowej sesji Rady Powiatu. Informację Zarządu Powiatu o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym oraz realizacji uchwał Rady Powiatu przedstawił radnym starosta bielski Andrzej Płonka. Interpelacje i zapytania radnych dotyczyły problematyki dróg i usprawnienia komunikacji drogowej.  

Kwietniową sesję poświęcono problematyce pomocy społecznej. Tę część rozpoczęła Helena Byrdy - Przybyła przewodnicząca Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu.  „Powiat z należytą troską podchodzi do tych problemów. Przywiązujemy dużą wagę do ustawicznego kształcenia kadry, pozyskiwania środków zewnętrznych, stałego monitorowania i okresowej analizy działań” – mówiła przewodnicząca. Wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński zapoznał radnych z podstawowymi problemami w zakresie pieczy zastępczej, pomocy osobom niepełnosprawnym i nieprzystosowanym społecznie oraz pomocy rodzinie. Bolesław Pogwizd dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej zaprezentował diagnozę problemów społecznych, wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2014 i sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności PCPR. Dorota Kożuch przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  o Niepełnosprawności omówiła działalność Zespołu za rok 2013. Następnie dyrektorzy wszystkich powiatowych placówek pomocy społecznej przedstawili profile działalności swoich jednostek oraz omówili najważniejsze kierunki działań.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu bielskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2013 zaprezentowała Sekretarz Powiatu Halina Kopeć.

Radni podjęli uchwały w następujących sprawach:

1. zmiany uchwały Nr IV/4/22/11 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu w Bielsku-Białej z późn. zm.;
2. zmiany Uchwały Nr IV/47/352/13 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późn. zmianami;
3. zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 r. Rady Powiatu w Bielsku-Białej Nr IV/47/351/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. z późn. zmianami.


/Tekst: Alina Macher, foto: Jarosław Jesionka/


 

{rokbox title=|Sesja o pomocy społecznej :: Powiat Bielski| album=|myalbum|}images/2014/20140425_SesjaKwiecien/*.jpg{/rokbox}