• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

„ UWAGA ! Zmiana godzin dyżurów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w dniach 24, 27 i 31 grudnia.”

Zobacz zmiany godzin w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

100-letnie urodziny pułkownika Bogacza

02 Kwi 2014


W uroczystej atmosferze, w obecności rodziny, posła Stanisława Szweda, przewodniczącego Rady Miejskiej w Bielsku – Białej Ryszarda Batyckiego, członka Zarządu Powiatu Bielskiego Stanisława Pięty, komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień Andrzeja Rajczyka, harcerzy, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz młodzieży i nauczycieli z Gimnazjum im. gen. Maczka z Jaworza, I LO im. M. Kopernika z Bielska – Białej i Bielskiej Szkoły Przemysłowej jubilat odbierał gratulacje, wyrazy szacunku i urodzinowe życzenia. Tę doniosłą uroczystość zorganizowała bielska Fundacja Wiarus, która pomaga środowisku kombatanckiemu.  

Pułkownik Kazimierz Bogacz urodził się w 28 marca 1944 roku w Ocicach koło Tarnobrzega. W miejscu swojego urodzenia, trzydzieści lat później, w listopadzie 1944 roku zasłynął niezwykłym wyczynem – w pojedynkę, uzbrojony w pistolet typu vis przeprowadził akcję uwolnienia 15 polskich żołnierzy AK przed wywózką na Sybir. Zapłacił za to wysoką cenę, dwukrotnie był aresztowany i osadzony w więzieniu, szykanowany i prześladowany. Należał do sztabu Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego WiN. W październiku 1946 r na skutek zdrady, został aresztowany przez katowickie UB i osadzony w więzieniu, w marcu 1947 r. na podstawie amnestii został zwolniony. Niestety w grudniu 1948 r. został niespodziewanie aresztowany przez UB i skazany na sześć lat więzienia. Z uwagi na restrykcje ze strony PZPR, długo nie mógł znaleźć pracy. Otrzymał ją dopiero w 1954 roku w Rejonie Lasów Państwowych w Tarnobrzegu. Ukończył studia dla pracujących w Wyższej Szkole Rolniczej w Lublinie, uzyskał dyplom inżyniera rolnika i w 1960 roku przywrócono mu wreszcie prawa obywatelskie. Pułkownik Bogacz wszystkie te wydarzenia wspomina w swojej książce "W służbie dla ojczyzny". Do Bielska-Białej przyjechał wraz z rodziną w 2011 roku.

Pan pułkownik dalej pełni służbę, oficerem zostaje się raz w życiu i pełni się tę służbę do końca. Jest to służba w imię promocji Polskich Sił Zbrojnych i kształtowania właściwego wizerunku żołnierza polskiego – powiedział na uroczystości podpułkownik Andrzej Rajczyk, który wręczył jubilatowi pamiątkowy medal. Jedna z córek pułkownika Bogacza, Anna Kowalska, podkreśliła, że ojciec zawsze kierował się dewizą Wojska Polskiego - Bóg, Honor, Ojczyzna.

Stanisław Pięta członek Zarządu Powiatu czytając list od starosty bielskiego Andrzeja Płonki, który przyjął honorowy patronat nad tą uroczystością, zwracając się do szanownego jubilata zaakcentował: Niewielu ludziom dane jest świętować tak piękny i zaszczytny jubileusz, niewielu też los dał możliwość przeżyć tak wiele i uczestniczy w tak ważnych dla naszego kraju wydarzeniach oraz doświadczyć trudów, niepokojów i radości związanych z historią naszego kraju. Tak długie życie jest skarbnicą doświadczeń dla kilku pokoleń Polaków i wspólnym drogocennym dziedzictwem.

Na zakończenie jubileuszowego spotkania historyk, dziennikarz, pasjonat lokalnej historii Jacek Kachel przedstawił zebranym prelekcję pn. ”Bitwa nad Białą w 1914 roku. W cieniu wielkiej chwały.”

/Alina Macher/    
                                 

{rokbox title=|100-letnie urodziny pułkownika Bogacza  :: Powiat Bielski| album=|myalbum|}images/2014/20140402_PulkownikBogacz/*.JPG{/rokbox}