• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

„ UWAGA ! Zmiana godzin dyżurów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w dniach 24, 27 i 31 grudnia.”

Zobacz zmiany godzin w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Test wiedzy o zdrowiu psychicznym

21 Lis 2013

Wzięli w niej udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z trzech powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego, a jej głównym celem było poszerzenie wiedzy i wzrost świadomości wśród młodzieży w zakresie zdrowia psychicznego.
Choroby psychiczne to ważny problem społeczny, niezauważalny i często pomijany. Mogą prowadzić do niepełnosprawności utrudniającej, a czasem uniemożliwiającej codzienne funkcjonowanie chorego i jego rodziny, wiążą się też z dużym cierpieniem człowieka, zabierają życiorys i energię do pełnienia ról życiowych – mówiła Elżbieta Trutkowska kierownik Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego w Międzybrodziu Bialskim podczas interesującego wykładu o zaburzeniach psychicznych, który zainaugurował olimpiadę.
Konkurs wiedzy o zdrowiu psychicznym wspierali parlamentarzyści, samorządowcy oraz przedstawiciele medycyny. Swoją obecnością przedsięwzięcie uświetnili senator Tadeusz Kopeć, prof. Witold Lukas kierownik Katedry Medycyny Rodzinnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, starosta bielski Andrzej Płonka, starosta żywiecki Andrzej Zieliński, wicestarosta żywiecki Andrzej Kalata, wicestarosta cieszyński Jerzy Pilch oraz Marek Moszczak prezes Zarządu Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Międzybrodziu Bialskim i Józef Kuliński dyrektor Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku – Białej.

Andrzej Płonka starosta bielski zabierając głos przypomniał, że to właśnie samorząd powiatu bielskiego rozpoczął tę cenną inicjatywę. Cieszy integracja samorządów tej dziedzinie, bo tylko młodzież może skutecznie pomóc w przełamaniu barier, mitów i stereotypów dotyczących chorób psychicznych. Taka olimpiada przekłada teorię na praktykę – mówił starosta A.Płonka.

Zgodnie z regulaminem olimpiada składała się z trzech etapów: szkolnego, powiatowego, które odbywały się jednocześnie w trzech powiatach oraz regionalnego. W olimpiadzie w I etapie udział wzięło 455 uczniów, w tym z powiatu bielskiego 35 uczniów z czterech szkół ponadgimazjalnych. Do II etapu zakwalifikowało się 85 uczniów, w tym 12 z naszego powiatu. 23 października w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej odbył się etap powiatowy II Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym. Jury pod przewodnictwem Heleny Byrdy-Przybyła – przewodniczącej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Bielsku-Białej wyłoniło laureatki: Adriannę Zając  i Paulinę Chrobak z Liceum Ogólnokształcącego w Kozach (opiekun- koordynator  Miłosz Zelek) oraz Aleksandrę Satławę z Zespołu Szkól „Silesia”  w  Czechowicach-Dziedzicach (opiekun - koordynator Barbara Bartas). Nagrody dla laureatów tego etapu ufundowało Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej oraz parlamentarzyści.

W Żywcu w etapie regionalnym startowało 9 laureatów powiatowych etapów konkursu. Uczniowie byli bardzo dobrze przygotowani, walka była zacięta i mimo, że pytania testu nie były łatwe, jury, którym kierowała psycholog Sylwia Biela musiało przygotować dogrywkę testowych pytań.

Miło nam zakomunikować, że zwycięzcą II Regionalnej Olimpiady o Zdrowiu Psychicznym została przedstawicielka powiatu bielskiego Paulina Chrobak - uczennica L0 w Kozach, przygotowująca się pod opieką nauczyciela Miłosza Zelka.

Spotkanie w Żywcu, które od samego początku cechowała wielka serdeczność i wzajemna życzliwość wszystkich uczestników zakończyło się wzajemnymi podziękowaniami. Powiat bielski reprezentowały Helena Byrdy – Przybyła oraz przedstawicielki Starostwa Powiatowego Lucyna Majewska naczelnik Wydziału Zdrowia i inspektor Jadwiga Łękawa również otrzymały podziękowania za zaangażowanie w tę inicjatywę, a także organizację trudnej i ważnej społecznie olimpiady.

/Tekst i foto: A. Macher /

 

 

{rokbox title=|Test wiedzy o zdrowiu psychicznym :: Powiat Bielski| album=|myalbum|}images/2013/zdrowiepsychiczne/*.jpg{/rokbox}