• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

„ UWAGA ! Zmiana godzin dyżurów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w dniach 24, 27 i 31 grudnia.”

Zobacz zmiany godzin w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Zakończenie ważnej drogowej inwestycji

20 Lis 2013

 

Przy okazji przebudowano cały chodnik dla pieszych, skrzyżowania z drogami gminnymi , przebudowano istniejące zjazdy indywidualne  i publiczne, przebudowano pobocza oraz rów wraz z jego umocnieniem .

 

Był to ostatni etap w ramach jednego pozwolenia na budowę , rok wcześniej wykonano odcinek od granicy z Pisarzowicami do ronda w Wilamowicach – mówi radny powiatu bielskiego Jerzy Kubik - zatem ulica Paderewskiego została przebudowana w całości. Dzięki tej inwestycji przez całą gminę Wilamowice czyli od granicy Bielska – Białej i Pisarzowic, aż do Dankowic prowadzi nowoczesna, bezpieczna droga ,o bardzo wzmożonym ruchu, gdyż to kierunek ze strony Bielska – Białej na Jawiszowice, Oświecim i dalej na Małopolskę – dodaje radny J. Kubik.
Z – ca burmistrza Wilamowic Stanisław Gawlik dodaje, że ta ważna tranzytowa inwestycja finansowana  była w 98,11% ze środków rezerwy celowej Budżetu Państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

 

/JJ/

N/z – Radny powiatowy J. Kubik (z prawej) podczas obioru drogi w Wilkowicach wraz z przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych i wykonawcy.

 

 

{rokbox title=|Zakończenie ważnej drogowej inwestycji :: Powiat Bielski| album=|myalbum|}images/2013/drogawilamowice/*.jpg{/rokbox}