• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Londzin
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Piętnasty „Londzin” przyznany

13 Lis 2013

Tegorocznym laureatem Nagrody Starosty Bielskiego im ks prałata Józefa Londzina została Małgorzata Hołdys ze Szczyrku. Od założenia Regionalnego Zespołu „Klimczok” tj. od 1985 roku jest jego kierownikiem i choreografem a także w części autorem tekstów. Nominowana za kultywowanie i rozpowszechnianie tradycji wśród dzieci i młodzieży poprzez tradycyjną pieśń i taniec a także obrzędy regionalne, religijne oraz spotkania z najstarszymi mieszkańcami Szczyrku, poszukiwanie, pielęgnowanie oraz dokumentowanie kultury i tradycji regionu górali żywieckich i śląskich, a także wspieranie organizacji charytatywnych. Od początku swojej pracy artystycznej jest bardzo mocno związana z Szczyrkowską Górą Błogosławieństw Sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki i Królowej Beskidów, inicjatorką „Góralskiej Pasterki na Górce”. Jej zespół od lat tworzy oprawę artystyczną na wszystkich uroczystościach religijnych w Sanktuarium „Na Górce”. Wzruszona laureatka odbierając Nagrodę powiedziała: „Zastanawiam się, czy pracując przez 28 lat, realizuję swa pasje czy powołanie. Myślę, że Pan Bóg dzieli talentami a potem pilnuje, żeby je realizować. Mam nadzieje, że oceni mnie kiedyś dobrze”.

Nominowanymi do wspomnianej nagrody z pozostałych gmin powiatu bielskiego byli także: Maria Sysak – Łyp z Bestwiny. Współzałożycielka Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „RAZEM” doprowadziła do powstania w Bestwinie Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie z powiatu bielskiego. Ewa Kmiecik – Wronowicz z Czechowic – Dziedzic, z Miejską Biblioteką Publiczną w Czechowicach – Dziedzicach związana od 1975 roku, w 1982 roku powołana na stanowisko dyrektora tej placówki i funkcję tę pełni nadal. Mocno zaangażowana w sprawy społeczności lokalnej i rozwój bibliotekarstwa w Czechowicach – Dziedzicach. Aleksander Lorenz mieszkaniec Mazańcowic strażak, do OSP wstąpił w 1960 roku. W latach 1970 – 1980 pełnił funkcję zastępcy naczelnika OSP Mazańcowice, a od 1981 do 2011 był naczelnikiem OSP Mazańcowice. W 1991r. został mianowany Komendantem Gminnym Straży Pożarnych w Gminie Jasienica. Roman Greń osoba zasłużona w środowisku Jaworza, inicjator wielu przedsięwzięć lokalnych, m.in. rozbudowy amfiteatru, reaktywowania Zespołu Regionalnego „Jaworze”, utworzenia orkiestry dętej „Glorieta” oraz odbudowy cmentarza katolickiego „Kwatery Hrabiowskiej” i restaurowania XVII wiecznej Gloriety. Marek Małecki Dyrektor Domu Kultury w Kozach. Filmowiec, pasjonat filmu animowanego, współtworzył wydawaną przez kilka lat „Gazetę Koziańską” i współpracował przy powstawaniu biuletynów informacyjnych Urzędu Gminy Kozy, by w 1999 roku przekształcić je w lokalne czasopismo „Koziańskie Wiadomości” i pełnić rolę redaktora naczelnego. Jest współzałożycielem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Kóz. Ksiądz Józef Strączek stuletni gorliwy kapłan. Do parafii pw. Narodzenia NMP w Porąbce skierowany został w 1957r gdzie rezyduje do dzisiaj. Wspierał szereg inicjatyw społeczno – gospodarczych. Wzorowy kapłan, wychowawca wielu pokoleń, dobry gospodarz, człowiek o otwartym, życzliwym sercu. Niekwestionowany autorytet moralny, propagator zdrowego stylu życia, otwarty na bezinteresowną pomoc bliźniemu. W bieżącym roku roku redakcja Tygodnika „Niedziela” przyznała mu prestiżowy medal Mater Verdi (Matka Słowa) za zaangażowanie w apostolat słowa. Barbara Mleczko mieszkanka Hecznarowic. Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, Przewodnicząca Rady Kobiet Gminy Wilamowice. Jej działalność zainicjowała powstanie hecznarowskiego Klubu Seniora, odznaczona medalem "ORDER SERCA – MATKOM WSI", inicjatorka założenia Orkiestry Dętej w Hecznarowicach i Zespołu Regionalnego "Echo”. Gminę Wilkowice reprezentowała Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, powstała w 1905 roku. Od samego początku istnienia skupiała w swych szeregach społeczników chcących nieść pomoc potrzebującym i angażujących się w życie codzienne miejscowości, jednostka OSP jest organizatorem wielu imprez kulturalnych, organizatorem lub większości imprez na terenie sołectwa i gminy. Przywiązuje dużą wagę do pielęgnowania dawnych tradycji, prezentuje zabytkowy sprzęt i dawne umundurowanie pożarnicze.
W wystąpieniu podczas uroczystości Starosta Bielski Andrzej Płonka nawiązał do patriotycznej działalności patrona Nagrody Ks. Londzina, a także do 95 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Mówił m.in. Nasza Polska Niepodległość została: wywalczona, wypracowana, wycierpiana i wymodlona. Kiedy mówimy, że niepodległość jest wywalczona to wspominamy trzy słynne powstania: kościuszkowskie , listopadowe  i styczniowe. Wspominamy czyn legionowy Józefa Piłsudskiego, który mówił do swoich żołnierzy, że spotyka ich zaszczyt, gdyż jako pierwsi idą walczyć o oswobodzenie Ojczyzny, wszyscy równi wobec ofiar, jakie ponieść mają. Niepodległość została WYCIERPIANA poprzez męki, więzienia w zaborczych kazamatach, czy też zsyłki Polaków na daleką Syberię. Tych, którzy za Polskę ginęli były tysiące, setki tysięcy, tych którzy dla niej cierpieli były miliony. Dla Polaków szczególne znaczenie zawsze miała modlitwa. Wiele modlitw o niepodległość zaniesiono w kościołach i domach. Wiele wyśpiewano pieśni na czele z tą najbardziej znaną: „Boże coś Polskę... Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie. ". Można więc powiedzieć, że niepodległość była także WYMODLONA.

Tradycyjnie na uroczystość wręczenia Nagrody przybył ks Biskup Ordynariusz naszej diecezji Tadeusz Rakoczy, pogratulował nominowanym i laureatce, a nawiązując do postaci patrona Nagrody powiedział: Jakże inaczej wyglądał by Śląsk Cieszyński, Polska bez takich kapłanów, społeczników, budzicieli wolności i polskości jak ks prałat Józef Londzin. Jakże inaczej wyglądał by nasz świat.

Przewodnicząca Kapituły przyznającej Nagrodę Starosty Bielskiego, radna powiatu bielskiego, a zarazem krewna patrona nagrody Alina Świeży-Sobel przypomniała, że 95 lat temu na rynku cieszyńskim proklamowano niepodległą Polskę i przynależność do niej Śląska Cieszyńskiego. „Z tych 95 lat niespełna 10 lat ks. Londzin przeżył, jako obywatel wolnej Polski. A tyle przez ten czas zrobił dla niej dobrego” – zauważała i podkreśla, że nominowane osoby także nie zmarnowały pod tym względem czasu.

Oprawę artystyczną uroczystości zapewnił chór Hejnał z Mazańcowic pod dyrekcją Grzegorza Przemyka, oraz artyśc:i Beata Rybotycka i Jacek Wójcicki.
W uroczystości uczestniczyli m.in. Przewodniczący Rady Powiatu Bielskiego Roman Migdał, radni powiatu bielskiego, wójtowie i burmistrzowie naszego powiatu, a także liczne reprezentacje wielu środowisk powiatu, którzy tą uroczystością zainaugurowali jubileusz XV – lecia istnienia bielskiego powiatu.

/Jarosław Jesionka/

 

{rokbox title=|Piętnasty „Londzin” przyznany :: Powiat Bielski| album=|myalbum|}images/2013/londzinprzyznany/*.jpg{/rokbox}