• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

Nagroda Starosty Bielskiego im. Ks. Józefa Londzina

05 Lis 2013
Gmina Bestwina

MARIA SYSAK – ŁYP
Mieszkanka Bestwiny. Od wielu lat zaangażowana w poprawę życia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Już w 1994 roku była współzałożycielką Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „RAZEM” i została jego prezesem, funkcję tę pełni do dnia dzisiejszego. Kierując Stowarzyszeniem w latach 2000-2002 doprowadziła do powstania w Bestwinie Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie z powiatu bielskiego i powiatów ościennych. Na terenie Ośrodka organizowanych jest wiele spotkań i imprez integracyjnych przy ścisłej współpracy między innymi pedagogów i uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie. Jej kreatywność, otwartość i umiejętność przekonania innych do bezinteresownej pracy dla drugiego człowieka pozwoliły w 2009 roku na podjęcie, zdawałoby się nierealnej, decyzji o budowie na posiadanym terenie pierwszego na bielskiej ziemi Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Do budowy tej potrafiła przekonać setki osób fizycznych i dziesiątki firm z całego kraju. Spełniło się jedno z marzeń Pani Marii, a marzeń tych jeszcze wiele. Następnym jest rozwiązanie problemu codziennego funkcjonowania Ośrodka, by mógł tętnić życiem tych, dla których został zbudowany, by radość i uśmiech nie schodził z ich twarzy nawet wtedy, gdy zabraknie im dotychczasowych opiekunów. Odznaczona Honorową Odznaką „Zasłużony dla Województwa Śląskiego” i wieloma prestiżowymi wyróżnieniami. Najbardziej ceni sobie przyznany przez dzieci specjalnej troski order „Serce Dziecka” za miłość, pomoc i zaangażowanie w poprawianie życia osobom niepełnosprawnym i budowę dla nich Domu w Bestwinie.


Gmina Czechowice - Dziedzice

EWA KMIECIK – WRONOWICZ
Z Miejską Biblioteką Publiczną w Czechowicach – Dziedzicach związana od 1975 roku, w 1982 roku powołana na stanowisko dyrektora tej placówki i funkcję tę pełni nadal.Mocno zaangażowana w sprawy społeczności lokalnej i rozwój bibliotekarstwa w Czechowicach – Dziedzicach. Należy do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Związku Bibliotek Polskich oraz Polskiego Czerwonego Krzyża Klubu Honorowych Dawców Krwi Miasta i Gminy oraz od kilku lat działa w Caritas Polska. Dostrzegając potrzeby społeczności lokalnej wzbogaca i rozwija ofertę biblioteki. Z ogromnym zaangażowaniem i pasją realizuje lokalne programy i projekty np. Akademia Pięknego Czasu - program mający na celu aktywizację osób dojrzałych wiekiem. Dzięki bogatej ofercie słuchacze mogą uczestniczyć w wykładach, wystawach, wycieczkach, kursach językowych i komputerowych. Pod jej kierownictwem czechowicka książnica plasuje się w czołówce bibliotek województwa śląskiego oraz jako jedyna w Polsce biblioteka współpracuje z Zamkiem Królewskim, a także w roku 2011 zajęła I miejsce w Polsce w rankingu bibliotek organizowanym przez „Rzeczpospolitą” i Instytut Książki. Od wielu lat z ogromnym zaangażowaniem stara się o wybudowanie nowej siedziby biblioteki, która dzięki swej nowoczesności i powiększonym zasobom w zdecydowany sposób wpłynie na rozwój czytelnictwa i promocji książki w regionie . Nagrodzona wieloma prestiżowymi nagrodami, wśród których między innymi znalazły się Brązowy i Srebrny Krzyż Zasługi, Odznaka Zasłużony Działacz Kultury, Medal Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Złoty Medal za Długoletnią Pracę przyznany przez Prezydenta RP.

 
Gmina Jasienica
ALEKSANDER LORENZ
Mieszkaniec Mazańcowic, emeryt, strażak, do OSP wstąpił w 1960 roku. W latach 1970 – 1980 pełnił funkcję zastępcy naczelnika OSP Mazańcowice, a od 1981 do 2011 był naczelnikiem OSP Mazańcowice. W 1991r. został mianowany Komendantem Gminnym Straży Pożarnych w Gminie Jasienica, stanowisko to pełnił do przejścia na emeryturę w 2011r. W 2007r. został wybrany w skład Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bielsku – Białej i pełni tę funkcję już II kadencję. W latach 1998 – 2002 był radnym w I kadencji Rady Powiatu w Bielsku – Białej. Inicjator i współorganizatorem wielu imprez kulturalnych i sportowych na terenie gminy Jasienica: spartakiad im. Haliny Dzidy, Rodzinnych Rajdów Rowerowych, Lata w Jasienicy i Dożynek Gminnych. Odznaczony licznymi odznaczeniami za zasługi dla pożarnictwa ochotniczego, w tym Złotym Znakiem Związku OSP RP.


Gmina Jaworze
ROMAN GREŃ
Emeryt, osoba zasłużona w środowisku Jaworza, polityk, samorządowiec, poseł na Sejm X kadencji, w latach 1985 – 1990 naczelnik gminy Jasienica, w latach 2003 – 206 zastępca wójta gminy Jaworze, w latach 2006 – 2011 wiceburmistrz miasta Strumień. Inicjator wyodrębnienia z gminy Jasienica gminy Jaworze jako samodzielnej jednostki organizacyjnej, inicjator wielu przedsięwzięć lokalnych, m.in. rozbudowy amfiteatru, reaktywowania Zespołu Regionalnego „Jaworze”, utworzenia orkiestry dętej „Glorieta” oraz odbudowy cmentarza katolickiego „Kwatery Hrabiowskiej” i restaurowania XVII wiecznej Gloriety. Nadal aktywnie działa na rzecz wspierania obyczajów Śląska Cieszyńskiego i rozwoju Jaworza.


Gmina Kozy 
MAREK MAŁECKI
Dyrektor Domu Kultury w Kozach. Filmowiec, pasjonat filmu animowanego, filmy jego autorstwa na licznych festiwalach filmów nieprofesjonalnych w Polsce zdobywały nagrody. Współtworzył wydawaną przez kilka lat „Gazetę Koziańską” i współpracował przy powstawaniu biuletynów informacyjnych Urzędu Gminy Kozy, by w 1999 roku przekształcić je w lokalne czasopismo „Koziańskie Wiadomości” i pełnić rolę redaktora naczelnego. Jest współzałożycielem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Kóz i współorganizatorem Izby Historycznej im. A. Zubra (projektował i wykonywał pierwsze ekspozycje). Jest jednym z inicjatorów powołania instytucji kultury – Domu Kultury. Będąc orędownikiem aktywnego uczestnictwa w kulturze inicjuje liczne formy działań warsztatowych oraz tworzy warunki do rozwoju twórczego młodych ludzi. Wspomaga miejscowe zespoły muzyczne, opiekuje się Młodzieżową Orkiestrą Dętą. Od początku organizuje przegląd orkiestr dętych, który z czasem zostaje przekształcony w festiwal, by ostatecznie od 2004r. zyskać ramy międzynarodowej imprezy muzycznej. Zaangażowany w ideę reaktywacji dawnego, koziańskiego stroju damskiego, autor opracowania dotyczącego tradycyjnego stroju i inicjator projektów umożliwiających wyposażenie członkiń Koła Gospodyń Wiejskich oraz Zespołu Pieśni i Tańca Kozianie w repliki dawnych koziańskich strojów. Wyróżniany Złotą Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego i Honorową Odznaką Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.


Gmina Porąbka
Ksiądz JÓZEF STRĄCZEK
Ks. prałat urodził się w 17.10.1914r. Święcenia kapłańskie uzyskał w 1939r., swoją pierwszą pracę duszpasterską rozpoczął w Wilkowicach. Do parafii pw. Narodzenia NMP w Porąbce skierowany został w 1957r., w której przez 32 lata pełnił posługę jako jej proboszcz. Od 1989r. przebywa na emeryturze i nadal mieszka w Porąbce aktywnie biorąc udział w życiu społecznym gminy. Wspierał szereg inicjatyw społeczno – gospodarczych. Wzorowy kapłan, wychowawca wielu pokoleń, dobry gospodarz, człowiek o otwartym, życzliwym sercu. Niekwestionowany autorytet moralny, propagator zdrowego stylu życia, otwarty na bezinteresowną pomoc bliźniemu. W 2004r. Rada Gminy Porąbka nadała mu Honorowe Obywatelstwo, a Towarzystwo Przyjaciół Porąbka w 2006 roku tytuł „Porąbczanina Roku”. W tym roku redakcja Tygodnika „Niedziela” przyznała mu medal Mater Verdi (Matka Słowa) za zaangażowanie w apostolat słowa.


Miasto Szczyrk
MAŁGORZATA HOŁDYS
W 1979 roku rozpoczęła pracę w Miejskim Ośrodku Kultury, reaktywowała zespół „Ondraszek” prowadząc go do 1984r. Od założenia Regionalnego Zespołu „Klimczok” tj. od 1985 roku jest jego kierownikiem i choreografem a także w części autorem tekstów. Nominowana za kultywowanie i rozpowszechnianie tradycji wśród dzieci i młodzieży poprzez tradycyjną pieśń i taniec a także obrzędy regionalne oraz spotkania z najstarszymi mieszkańcami Szczyrku, poszukiwanie, pielęgnowanie oraz dokumentowanie kultury i tradycji regionu górali żywieckich i śląskich, a także wspieranie organizacji charytatywnych. Od lat, pod jej kierunkiem młodzi ludzie z wielkim szacunkiem dla pokoleń górali szczyrkowskich prezentują folklor w swoim środowisku, w kraju i poza jego granicami. Małgorzata Hołdys wraz z zespołem „Klimczok” współorganizowała niezliczoną ilość spotkań i imprez o zasięgu środowiskowym, powiatowym oraz międzynarodowym. Pracuje z dziećmi w trzech grupach wiekowych. Opracowała koncerty pieśni patriotycznej przedstawiając je w kraju i zagranicą, aktywnie od lat uczestnicy w Tygodniu Kultury Beskidzkiej. Od początku swojej pracy artystycznej jest bardzo mocno związana z Szczyrkowską Górą Błogosławieństw Sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki i Królowej Beskidów, inicjatorką „Góralskiej Pasterki na Górce”. Bliska jej sercu pozostaje działalność charytatywna na rzecz ludzi potrzebujących pomocy. Wraz z zespołem włącza się w akcje pozyskiwania funduszy na pomoc dzieciom i ludziom doświadczonych przez los. Ma na swoim koncie wiele profesjonalnych nagrań w radiu oraz telewizji regionalnej i ogólnokrajowej, a także festiwalowych nagród i wyróżnień. Odznaczona Złotą Honorową Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego oraz tytułem „Szczyrkowianin Roku 2002”.

 
Gmina Wilamowice
BARBARA MLECZKO
Mieszkanka Hecznarowic. Do Koła Gospodyń Wiejskich wstąpiła w 1979 r., w 1981 r. wybrana została na funkcję przewodniczącej KGW Hecznarowice, pełniąc zarazem funkcję wiceprezesa Kółka Rolniczego w tym sołectwie. Jest także członkiem Rady Spółdzielni Kółek Rolniczych w Wilamowicach. Do chwili obecnej jest przewodniczącą Rady Kobiet Gminy Wilamowice. Jej działalność zainicjowała powstanie hecznarowskiego Klubu Seniora. Za swoją społeczną postawę i wielopłaszczyznowe zaangażowanie została doceniona w 2007 r. przez Zarząd Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych medalem "ORDER SERCA – MATKOM WSI". W latach 1988 – 1992 była Radną Rady Narodowej Miasta i Gminy Wilamowice, od szeregu lat ciągle twórczo pracuje w Radzie Sołeckiej Hecznarowic. Już trzecią kadencję pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wilamowicach, odznaczona Złotym Odznaczeniem "Za zasługi dla polskiej bankowości spółdzielczej". Inicjatorka założenia Orkiestry Dętej w Hecznarowicach i Zespołu Regionalnego "Echo" oraz współorganizatorka utworzenia świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym. Barbara Mleczko jest osobą bardzo otwartą na drugiego człowieka, skromna a zarazem pracowita i chętna do współpracy. Swoją postawą pokazuje konieczność zaangażowania kobiet w życie społeczności lokalnej.


Gmina Wilkowice
OSP WILKOWICE
Jednostka OSP Wilkowice powstała w 1905 roku. Od samego początku istnienia skupiała w swych szeregach społeczników chcących nieść pomoc potrzebującym i angażujących się w życie codzienne miejscowości. Po II wojnie światowej strażacy z własnych środków zakupili niezbędne do budowy nowej strażnicy materiały budowlane. Cała budowa Domu Strażaka do 1952r. finansowana była jedynie z własnych funduszy. Strażnica przez dziesiątki lat tętniła życiem, skutecznie pełniąc rolę lokalnego ośrodka kultury. Aktualnie jednostka OSP jest organizatorem wielu imprez kulturalnych, reprezentantem i wizytówką OSP na szczeblu powiatu i województwa. Jest organizatorem lub współorganizatorem większości imprez na terenie sołectwa i gminy. Przywiązuje dużą wagę do pielęgnowania dawnych tradycji, prezentuje zabytkowy sprzęt i dawne umundurowanie pożarnicze. W bieżącym roku była organizatorem zawodów sikawek ręcznych. Przy jednostce prężnie działają członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i od 2003 roku Młodzieżowa Orkiestra Dęta. W jubileusz 100-lecia odznaczona najwyższym odznaczeniem pożarniczym Złotym Znakiem Związku. Wilkowiska OSP odnosi liczne sukcesy i osiągnięcia w zawodach i turniejach sportowo – pożarniczych, w działalności ratowniczo – gaśniczej oraz w konkursach wiedzy pożarniczej.

/ na podstawie materiałów z Urzędów Miast i Gmin opracowała Alina Macher /