• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

„ UWAGA ! Zmiana godzin dyżurów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w dniach 24, 27 i 31 grudnia.”

Zobacz zmiany godzin w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Sesja Rady Powiatu

31 Paź 2013

Radni powiatu zapoznali się z informacją Powiatowego Inspektora Sanitarnego Jarosława Rutkiewicza o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu bielskiego. Referujący operując danymi mówił o spadku zachorowań na grypę ale wzroście na boleriozę (głównie na terenach rekreacyjnych), szczepieniami objęte jest 90 % populacji dzieci. Kontrolom sanitarnym były poddane Domy Pomocy Społecznej, hotele, dworce, baseny kąpielowe i składowiska odpadów. W kilku przypadkach zastosowano decyzje administracyjne. Jakość wody w wodociągach jest dopuszczalna, warunki higieniczne w szkołach co roku poprawiają się tak jak poprawiają się warunki nauczania wychowania fizycznego w placówkach oświatowych, coraz więcej dzieci objęte jest możliwością korzystania z posiłków w szkołach. Prowadzono kontrole w ramach akcji SÓL i wykrywania zakazanych suplementów diety. Reasumując dyr. J. Rutkiewicz zauważył, że w powiecie bielskim stan sanitarny nie stanowił zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego.
W dalszej kolejności Członek Zarządu Renata Franasik przedstawiła informacje o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013. Zdawalność egzaminu maturalnego osób ubiegających się o świadectwo dojrzałości wynosiła w kraju 88,00 %, w województwie Śląskim 88,15 %, a w powiecie bielskim 88,07 %. W szkołach prowadzonych przez Powiat Bielski do egzaminu maturalnego w 2013 roku przystąpiło 310 absolwentów, świadectwo dojrzałości odebrały 273 osoby. Największy odsetek maturzystów, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości stanowią absolwenci Liceum Ogólnokształcącego.

I. Radni powiatowi podjęli uchwały w następujących sprawach:
- powierzenia Gminie Wilamowice zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi;
- zmiany Statutu Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej;
- zmiany Uchwały Nr IV/40/293/13 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie poręczenia pożyczki dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej;
- przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji;
- udzielenia pomocy finansowej Gminie Irządze;
- zmiany Uchwały Nr IV/35/271/13 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późn. zmianami;
- zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Rady Powiatu w Bielsku- Białej Nr IV/31/242/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. z późn. zmianami.

J.J.

 

{rokbox title=|Sesja Rady Powiatu :: Powiat Bielski| album=|myalbum|}images/2013/xsesja/*.jpg{/rokbox}