• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

WAŻNE DLA PACJENTÓW !

10 Wrz 2013

Od 2 września skonsolidowana dyspozytornia medyczna rozpoczęła przyjmować zgłoszenia z powiatu żywieckiego, od 30 września zacznie przyjmować z powiatu cieszyńskiego. Bielska dyspozytornia będzie wskazywać zespołom ratownictwa medycznego właściwy szpital lub Szpitalny Oddział Ratunkowy, do którego ma być przewieziona osoba w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Co ważne w dotychczasowych stacjach pogotowia pozostaje sprzęt i zespoły medyczne. Zmienia się tylko system zawiadamiania karetek. Wprowadzone zmiany organizacyjne systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na
terenie całego kraju mają na celu podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców, racjonalne wykorzystanie zasobów, sprawniejsze dysponowanie służbami ratowniczymi i szybszy dojazd na miejsce wezwania.

 

Bielskie Pogotowie Ratunkowe