• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

Sesja o nowym roku szkolnym

30 Sie 2013
Tę część rozpoczął przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Józef Krajewski, który podkreślił potrzebę opracowania strategii rozwoju oświaty i wpisania jej do ogólnej strategii powiatu bielskiego, a także pilną potrzebę budowy nowego obiektu dla Szkoły Specjalnej nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach i sali gimnastycznej dla Powiatowego Zespołu Placówek – Szkoły Mistrzostwa Sportowego Szczyrk z siedzibą w Buczkowicach. J.Krajewski złożył również podziękowania za rzetelne wywiązywanie się z zawodowych obowiązków dyrektorom szkół i osobom nadzorującym oświatę w Starostwie Powiatowym.

Członek Zarządu Powiatu Renata Franasik przedstawiła informację dotyczącą naboru do pierwszych klas w szkołach prowadzonych przez powiat bielski. W czechowickim LO naukę w pierwszych klasach rozpocznie 101 uczniów w trzech oddziałach, w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych będą 4 pierwsze klasy (121 uczniów w technikach, 57 w zasadniczej szkole zawodowej), do Zespołu Szkół „Silesia” przyjdzie 109 pierwszoklasistów , w tym 13 do Szkoły Mistrzostwa Sportowego o specjalności kajakarstwo i judo, w SMS Szczyrk w Buczkowicach naukę w klasie pierwszej rozpocznie 26 uczniów – 12 w gimnazjum i 14 w LO. Łącznie w roku szkolnym 2013/2014 w klasach pierwszych naukę rozpocznie 401 uczniów.
Następnie wszyscy dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Powiat Bielski, zaprezentowali swoje placówki, ostatnie sukcesy wychowanków oraz aktualne sprawy dotyczące nowego roku szkolnego w jednostkach, którymi zarządzają.


Ponadto radni podjęli uchwały w następujących sprawach:

1. powierzenia Gminie Bestwina zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi;
2. zmiany Uchwały Nr IV/34/260/13 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Jasienica zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Jasienica;
3. pozbawienia ul. Przeczniej w Kozach kategorii drogi gminnej z jednoczesnym zaliczeniem jej do kategorii drogi powiatowej;
4. wyrażenia zgody na darowiznę prawa własności nieruchomości położonej w Czechowicach-Dziedzicach;
5. przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu sorbentu i pokrycie kosztów jego utylizacji jak również na zakup paliwa i środków gaśniczych;
6. zmiany Uchwały Nr IV/35/271/13 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późn. zmianami;
7. zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Rady Powiatu w Bielsku- Białej Nr IV/31/242/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. z późn. zmianami.

W porządku obrad, jak zawsze, po otwarciu sesji i stwierdzeniu jej prawomocności przez przewodniczącego Rady Powiatu Romana Migdała, znalazło się wystąpienie starosty bielskiego Andrzeja Płonki o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Powiatu oraz interpelacje radnych, głównie dotyczące konieczności remontów dróg powiatowych.

/Alina Macher/

{rokbox title=|Sesja o nowym roku szkolnym :: Powiat Bielski| album=|myalbum|}images/2013/sesjaszkola/*.jpg{/rokbox}