• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Londzin
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

O ochronie przeciwpowodziowej

10 Maj 2013

W spotkaniu prowadzonym przez starostę bielskiego Andrzeja Płonkę udział wzięli Zygmunt Łukaszczyk wojewoda śląski, Jerzy Miller wojewoda małopolski a zarazem pełnomocnik rządu do spraw realizacji tego programu, przedstawiciele dyrekcji Zarządów Gospodarki Wodnej, jednostek badawczych, uczelni oraz samorządowcy z gmin i powiatów.

Wojewoda Łukaszczyk zwrócił uwagę na dotychczasowe zaniedbania systemowe w gospodarce wodą oraz podkreślił, że bilans powodzi z 2010 roku obnażył niedociągnięcia całego systemu ochrony przeciwpowodziowej. To na ile jesteśmy przygotowani do nadejścia wielkiej wody w dużej mierze zależy od wspólnego, zgodnego działania wojewodów i samorządów lokalnych – powiedział wojewoda śląski. Dobrze, że trwa dyskusja nad kształtem prawa wodnego, które aktualnie jest modyfikowane i zmieniane biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia. – dodał.

Jerzy Miller pełnomocnik rządu przedstawił samorządowcom szczegóły realizacji programu ochrony przeciw powodziowej w dorzeczu Wisły na terenie naszego województwa. Program będzie realizowany w ciągu 20 lat, na jego funkcjonowanie przeznaczono 13 mld złotych. W ubiegłym roku zrealizowano 106 projektów, w tym 45 na terenie województwa śląskiego, 7 projektów na obszarze administrowanym przez Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, a 29 projektów na terenie należącym do Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach. W 2013 roku będzie w sumie zrealizowanych 120 projektów na ogólną kwotę 141 mln złotych.

W ramach stosowania się do zasad programu w październiku 2012 roku podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy pełnomocnikiem rządu, a wojewodami lubelskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim.

Na spotkaniu J. Miller poinformował samorządowców, że do 30 czerwca 2013 roku można składać wnioski na projekty dotyczące ochrony przeciwpowodziowej, które będą realizowane w przyszłym - 2014 roku.

Przedstawiciele dyrekcji Rejonowych Związków Gospodarki Wodnej w Krakowie, Gliwicach i Katowicach na spotkaniu złożyli szczegółowe sprawozdanie z przeprowadzonej modernizacji, regulacji i odbudowy koryt cieków, nadbudowy i przebudowy istniejących wałów przeciwpowodziowych oraz przygotowywanej dokumentacji projektowej. Zwracano również uwagę na znaczenie analizy ryzyka oraz dokładnych obliczeń hydrologicznych, które w znaczący sposób zmniejszają zagrożenia. W województwie śląskim dużą wagę przywiązuje się również do analizy szkód górniczych.

Dla realizacji projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu górnej Wisły duże znaczenie ma współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego, to samorządowcy znają najlepiej ten temat, tu nie ma granic administracyjnych, są jedynie granice zlewni rzek. Moją rolą jest jedynie udrażniać rozwiązania systemowo - prawne– powiedział pełnomocnik rządu J.Miller.

/A. Macher/

 

 

{rokbox title=|O ochronie przeciwpowodziowej :: Powiat Bielski| album=|myalbum|}images/2013/powodzie/*.jpg{/rokbox}