• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

„ UWAGA ! Zmiana godzin dyżurów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w dniach 24, 27 i 31 grudnia.”

Zobacz zmiany godzin w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Nominacja do Nagrody księdza Londzina

16 Paź 2019

Samorząd gminy Bestwina nominował do tegorocznej Nagrody Starosty Bielskiego im. księdza Józefa Londzina księdza kanonika Cezarego Dulkę.

Ks. C. Dulka święcenia kapłańskie przyjął 18 maja 1991 roku w katedrze na Wawelu z rąk ks. kardynała Franciszka Macharskiego. Kapłańską służbę w Bestwinie w parafii pw. Wniebowzięcia NMP od 2007 roku, a od 2008 roku jest proboszczem. Tu doczekał się także tytułu kanonika. Rozmiłowany w sztukach pięknych dba, jak nikt do tej pory o wygląd i brzmienie kościoła. Dzięki jego staraniom bestwińska świątynia pięknieje, odkrywa blaski przeszłości, by nagle stać się zabytkiem o rzadko spotykanej randze. Jest miłośnikiem i znawcą sztuki i muzyki sakralnej. Od początku swojej posługi kapłańskiej szczególną uwagę przykłada do renowacji i konserwacji zabytków sakralnych. Dba o przywrócenie ich pierwotnego wyglądu zgodnie ze sztuką konserwatorską. W tym celu oprócz darczyńców jego zasługą jest pozyskiwanie znacznych funduszy zewnętrznych, głównie środków europejskich, ale także z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Śląskiego Konserwatora Zabytków.

Do najważniejszych prac remontowych należą: renowacja organów, rozbudowanie chóru, renowacja i odmalowanie fasady kościoła, wieży kościelnej, odzyskanie dzwonu z 1504 roku „Króla Chwały” zaaprobowanego przez Niemców w czasie II wojny światowej, zamontowanie nowego zegara na wieży kościelnej, renowacja zabytkowych krzyży na dolnym i górnym cmentarzu, wykonanie prac konserwatorskich w prezbiterium, w tym odsłonięcie i poddanie renowacji renesansowej płyty nagrobnej Myszkowskich – właścicieli Bestwiny, kasztelana oświęcimskiego i wojewody krakowskiego Stanisława i jego żony Jadwigi z Tęczyńskich, renowacja drewnianego polichromowanego ołtarza z figurką patronki kościoła, odsłonięcie i rekonstrukcja późnorenesansowej polichromii z 1597 roku, odsłonięcie, zabezpieczenie i konserwacja techniczna i estetyczna czterech gotyckich okien, drenaż terenu wokół kościoła, wymiana posadzki i remont zakrystii wraz z dobudowaniem wiatrołapu.

Ksiądz ściśle współpracuje z Muzeum Regionalnym i Towarzystwem Miłośników Ziemi Bestwińskiej pełniąc często rolę przewodnika bądź prelegenta. Angażuje się także w wiele akcji charytatywnych, mocno współpracuje ze Stowarzyszeniem na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym „razem”. Jest organizatorem i fundatorem nagród w konkursie organizowanym co roku na największą, najładniejszą i tradycyjną palmę wielkanocną. Nieoceniona jest jego pomoc i zaangażowanie w funkcjonowaniu grupy teatralnej przy parafii i chóru „Ave Maryja”, a także przy organizacji wydarzeń patriotycznych.

Do każdego mieszkańca podchodzi z otwartym sercem i artystyczną wrażliwością. Pozostaje w wielkiej przyjaźni i współpracy z wszystkim organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w Bestwinie. Gościł także wiele znamienitych gości, arcyksięcia Leona Habsburga potomka dawnego właściciela Bestwiny oraz przedstawicieli z zaprzyjaźnionej parafii Mitterfirmiansreut w Bawarii.

/ A. Macher - na podstawie materiałów z Urzędu Gminy Bestwina, foto: J.Jesionka/