• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

Spotkanie ProteCHt2save

05 Lip 2019

Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w dniach 26-28 czerwca w Pradze uczestniczyli w kolejnym spotkaniu międzynarodowego projektu „Ocena ryzyka i ochrona dziedzictwa kulturowego w warunkach zmian środowiskowych” – ProteCHt2save.

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej realizując projekt ochrony dziedzictwa kulturowego przed zmianami środowiskowymi delegował pracowników do wzięcia udziału w II Międzynarodowej Konferencji oraz w V Spotkaniu Projektowym i Komitecie Sterującym.

Pozostałymi partnerami projektu ProteCHt2save są: Instytut Nauk o Atmosferze i Klimacie - Krajowa Rada ds. Badań Naukowych we Włoszech; Instytut Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Czeskiej Akademii Nauk; Uniwersytet Kształcenia Ustawicznego Krems Dunaj Uniwersytet w Krems – Austria; Powiat Bielski; Agencja Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej; Gmina Ferrara – Włochy; Dzielnica Praga Troja – Czechy; Województwo Baranja – Węgry; Miasto Kastela – Chorwacja; Gmina Kocevje – Słowenia.

Celem projektu jest przygotowanie i wdrożenie planów ochrony obiektów dziedzictwa kulturowego przed nagłymi zdarzeniami meteorologicznymi. Plany mają zostać wdrożone na skutek dobrych praktyk przejętych z różnych krajów Europy.

Głównym tematem spotkania w Pradze było mapowanie ekspozycji dziedzictwa kulturowego na ekstremalne zdarzenia pogodowe takie jak: powodzie, intensywne opady deszczu i pożary z powodu suszy, określenie istniejących strategii przygotowawczych oraz planów ewakuacyjnych na wypadek sytuacji kryzysowych oraz omówienie zaplanowanych ćwiczeń, które mają na celu sprawdzenie skuteczność tych strategii i planów.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ProteCHt2save.html/