• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

Zakończenie roku pracy w „Centrum”

01 Lip 2019

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku – Białej uroczyście zakończył rok pracy 2018/2019. Wszystkich podopiecznych, ich rodziców, opiekunów, terapeutów i zaproszonych gości w filii II przy ulicy Plebańskiej w Bestwinie przywitała dyrektor „Centrum” Rozetta Michnik. Samorząd powiatowy na spotkaniu reprezentowały Katarzyna Olszyna dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Helena Byrdy - Przybyła przewodnicząca Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu.

W tym roku Centrum odwiedzili również licznie reprezentanci PKS S.A, przedsiębiorstwa, dzięki któremu wychowankowie mogą na czas dotrzeć ze swoich domów na zajęcia. Kulminacyjnym punktem spotkania było przedstawienie „Piraci z Karaibów” – część II w wykonaniu sympatycznej grupy teatralnej „Jestem”. Tradycyjnie przekazano także pamiątkowe dyplomy podopiecznym. Imprezie towarzyszyła wystawa prac, które powstają w pracowniach terapii zajęciowej i kiermasz.  

Centrum to powiatowy ośrodek wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, które ukończyły obowiązek szkolny. Istnieje od 1990 roku i prowadzi działalność w 4 ośrodkach: na terenie Bielska-Białej oraz w Bestwinie. Dysponuje miejscami dla 120 osób.

Jego nadrzędnym celem jest rehabilitacja społeczna, która zmierza do ogólnego rozwoju uczestników terapii, poprawy sprawności psychofizycznej, zaradności osobistej oraz przystosowania do możliwie niezależnego i samodzielnego życia w środowisku. Nasi podopieczni dzięki uczestnictwu w zajęciach przezwyciężają lęki i fobie, mają możliwość prowadzenia bogatego życia towarzyskiego, są bardziej sprawni motorycznie, rozwijają swe, często ukryte pasje i zainteresowania oraz sportowe talenty. Ostatnio nawet trenują judo i to odnosząc znaczące sukcesy na mistrzostwach organizowanych dla osób niepełnosprawnych. To w głównej mierze zasługa Krzysztofa Budnioka wieloletniego trenera bielskiego klubu sportowego „Gwardia”.– mówiła dyrektor R. Michnik.

 W „Centrum” prowadzone są również zajęcia dodatkowe: rehabilitacyjne, muzyczne, teatralne, judo, dogoterapia, hipoterapia oraz basen. Organizowane są wycieczki i wakacyjne wyjazdy rehabilitacyjno - terapeutyczne, wyjścia do kina, kawiarni i na kręgle.

/Tekst i foto: A.Macher/