• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

„ UWAGA ! Zmiana godzin dyżurów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w dniach 24, 27 i 31 grudnia.”

Zobacz zmiany godzin w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Posiedzenie Zarządu ZPP w Szczyrku

24 Maj 2019

W ubiegłym tygodniu w Szczyrku odbywało się posiedzenie Zarządu Związku Powiatów Polskich, na który przybyło ponad 40 samorządowców z terenu całej Polski. Obradom przewodniczył starosta bielski Andrzej Płonka, który pełni również funkcję prezesa ZPP. Podczas trzydniowego cyklu spotkań starostowie mieli bardzo bogaty i urozmaicony program, który dotyczył aktualnych, najważniejszych tematów i problemów związanych z funkcjonowaniem Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Pierwsza część obrad rozpoczęła się wystąpieniem prof. Ireny Lipowicz. Zostały także omówione kierunki reformy Prawa geodezyjnego i kartograficznego,  przedstawione przez Głównego Geodetę Kraju Waldemara Izdebskiego oraz przedstawicieli biura GGK. Toczyła się także dyskusja nad tezami i propozycjami wyjściowymi zmian legislacyjnych usprawniających lokalne procesy inwestycyjne, Uczestnicy posiedzenia zapoznali się z informacją o aktualnych pracach nad zmianami w oświacie oraz wysłuchali wykładu nt. polityki prowadzącej do zrównoważonego rozwoju lokalnego jako podstawy wypełniania zobowiązań wynikających z Karty Praw Podstawowych UE  wygłoszonego przez Józefa Neterowicza, Poruszono również kwestie dot. publicznego transportu zbiorowego, wynagrodzeń samorządowców oraz finansów publicznych.

Goście powiatu mieli także wspaniałą okazję do zapoznania się z licznymi walorami turystycznymi oraz kulturalnymi powiatu bielskiego.

(Tekst i foto: MWZ)