• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

22 Mar 2019

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej  

Starosta Bielski

podaje do publicznej wiadomości informację o części nieruchomości   stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę:

1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej: działka nr 2499/3 o pow.0,0580ha, posiadająca użytek oznaczony w rejestrze gruntów symbolem „B”-tereny mieszkaniowe,

działka nr 2499/5 o pow.0,0068ha, posiadająca użytek oznaczony w rejestrze gruntów symbolem „RIVa”-grunty orne,

działka nr 2500/1 o pow.0,0224ha, posiadająca użytek oznaczony w rejestrze gruntów symbolami „ŁIV”-łąki trwałe, grunty orne, „RIVa”-grunty orne

obręb: 0004,Rybarzowice, jednostka ewidencyjna: 240203_2,Buczkowice, powiat: bielski, województwo: śląskie;

księga wieczysta: BB1B/00045954/6  prowadzona przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VII Wydział Ksiąg Wieczystych, własność: Skarb Państwa – Starosta Bielski.

2. Powierzchnia nieruchomości: powierzchnia ww. części nieruchomości 0,0872ha.

3. Opis nieruchomości: przedmiotowa część nieruchomości zabudowana budynkiem o pow. użytkowej 207,55m2, położona w Rybarzowicach ul. Palmowa 821.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: przedmiotowa część nieruchomości przeznaczona jest do oddania w dzierżawę Fundacji Inicjatyw Społecznych „Pogranicze Bez Barier”.

5. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: czynsz miesięczny 306,00zł + VAT.

6. Termin wnoszenia opłat: 21 dni od daty wystawienia faktury.

7. Zasady aktualizacji: coroczna waloryzacja o dodatni wskaźnik cen towarów i usług ogłaszany przez GUS.

8. Część nieruchomości   przeznaczona jest do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat.