• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

Spotkanie projektowe ProteCHt2save

07 Lut 2019

V spotkanie projektu „Ocena ryzyka i ochrona dziedzictwa kulturowego w warunkach zmian środowiskowych” – ProteCHt2save CE 1127 odbyło się w Polsce! Tematem zasadniczym projektu grupy INTERREG Europa Środkowa pn. „Ocena ryzyka i ochrona dziedzictwa kulturowego w warunkach zmian środowiskowych” – ProteCHt2save jest wypracowanie w oparciu o dobre praktyki z różnych państw skutecznych planów i procedur do ochrony dziedzictwa kulturowego przed gwałtownymi wydarzeniami meteorologicznymi i zdarzeniami kryzysowymi. Partnerami projektu są:

- Instytut Nauk o Atmosferze i Klimacie - Krajowa Rada ds. Badań Naukowych we Włoszech;

- Instytut Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Czeskiej Akademii Nauk;

- Uniwersytet Kształcenia Ustawicznego Krems Dunaj Uniwersytet  w Krems – Austria;

– Powiat Bielski;

– Agencja Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej;

– Gmina Ferrara – Włochy;

– Dzielnica Praga Troja – Czechy;

– Województwo Baranja – Węgry;

– Miasto Kastela – Chorwacja;

– Gmina Kocevje – Slowenia.

Powiat Bielski stanął w nowym roku przed zadaniem zorganizowania V spotkania projektowego we współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej. Spotkanie odbyło się w Szczyrku w dniach 21-23 stycznia br. Przybyłych gości i uczestników przywitał  Starosta Bielski Andrzej Płonka podkreślając wagę problemu, który powinien być priorytetem w zmieniającym się środowisku.

Podczas pierwszych dwóch dni obrad zaprezentowano wypracowane wyniki projektu (np. podręcznik dobrych i złych praktyk w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym), podsumowano etapy prac m.in. mapowanie ekspozycji dziedzictwa kulturowego na ekstremalne zdarzenia pogodowe takie jak: powodzie, intensywne opady deszczu i pożary z powodu suszy, omówiono identyfikację najważniejszych elementów w zakresie odporności i zarządzania ryzykiem w dziedzictwie kulturowym oraz zaplanowano przyszłe działania związane z opracowaniem i wdrożeniem planów ochrony dziedzictwa kulturowego w sytuacjach kryzysowych. Dodatkowo podczas spotkania rozwiązywano bieżące problemy dotyczące pozyskiwania szczegółowych aktualnych danych meteorologicznych, działań promocyjnych i zarządzania projektem.

Ostatniego dnia spotkania w Polsce uczestnikom zaprezentowano miejsce pilotażowe, którym jest zabytkowy kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi, stary cmentarz oraz znajdujący się obok budynek starej szkoły. Podczas wizyty ks. Proboszcz Grzegorz Then przedstawił przybyłym kłopoty z jakimi boryka się obiekt oraz występujące zagrożenia związane z intensywnymi opadami deszczu.

Projekt ProteCHt2save potrwa do 30 czerwca 2020 r. Więcej informacji znajduje się na stronie www.interreg-central.eu/Content.Node/ProteCHt2save.html

 

Marta Gandor