• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

15 lat orkiestry dętej w Wilkowicach

21 Sty 2019

Wczoraj w siedzibie OSP Wilkowice miała miejsce jubileuszowa uroczystość – XV – lecie Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej.

Orkiestra działa przy OSP Wilkowice i skupia 25 członków. Jej kapelmistrzem jest Adam Adamczyk – absolwent Wyższej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu. Podczas uroczystości wspominano genezę powstania orkiestry, jej pierwsze koncerty i warsztaty muzyczne. Aktualnie pieczę nad orkiestrą sprawuje Gminny Ośrodek Kultury „Promyk”. Jubileusz połączono z tradycyjnym koncertem noworocznym podczas którego wykonano koncert kolęd, utwory muzyki filmowej i rozrywkowej oraz góralskie noworoczne winszowania.    

Jej założycielami byli Ludwik Kuś - pierwszy kapelmistrz oraz Mieczysław Rączka prezes OSP Wilkowice i wójt gminy poprzednich kadencji. Prowadzący uroczystość prezes OSP Wilkowice Wojciech Kąkol przypomniał, że impulsem do aktywnej pracy zespołu był Przegląd Orkiestr Dętych w Wilkowicach w 2002 roku. Już w styczniu 2003 roku rozpoczęto nabór młodzieży i zakup instrumentów. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu członków i doświadczeniu kapelmistrza, orkiestra po raz pierwszy zagrała 31 maja 2003 roku na majówce w kościele w Wilkowicach. Orkiestra bierze udział w Noworocznych Spotkaniach z Kolędą organizowanych przez Polski Związek Chórów i Orkiestr, w uroczystościach kościelnych i świętach państwowych, występowała już z dużym powodzeniem na Ukrainie, Litwie, w Niemczech, Węgrzech, Czechach i Słowacji.

Od grudnia 2006 roku z powodu choroby kapelmistrza L.Kusia na pół roku orkiestrę przejął kapelmistrz Adam Adamczyk, a następnie w 2007r. orkiestra przeszła pod dyrygenturę Czesława Koniora, który prowadził  ją przez 10 lat. Obecnie kapelmistrzem znów jest Adam Adamczyk.

Podczas jubileuszu uhonorowano dyplomami gratulacyjnymi członków orkiestry, a niektórych z nich honorowymi odznakami za wieloletnią pracę na rzecz OSP. Gratulacje kapelmistrzowi i członkom orkiestry składali: wójt gminy Janusz Zemanek ze współpracownikami oraz radni Rady Powiatu Bielskiego Janina Janica – Piechota i Grzegorz Gabor.

 /Tekst i foto: A. Macher/