• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

Historyczne wędrówki Książnicy Beskidzkiej

06 Mar 2013
Konkurs odbywał się pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem Konkursu było:

a. promocja publikacji tradycyjnych i elektronicznych o treści historycznej w szerokich kręgach społeczeństwa,
b. upowszechnianie wiedzy historycznej w różnorodnych formach akcji kulturalnych
i edukacyjnych skierowanych do różnych grup społecznych,
c. upowszechnianie dokonań znanych postaci historycznych,
d. popularyzacja regionalnej i lokalnej historii poprzez upowszechnianie działalności ludzi zasłużonych dla lokalnej społeczności,
e. ocalenie od zapomnienia regionalnej i lokalnej historii,
f. budowanie lokalnej tożsamości wokół ważnych wydarzeń i postaci.

O zwycięstwie w  rankingu zadecydowały m. in. działania w obszarze edukacji regionalnej przeznaczonej dla dzieci  i młodzieży takie jak: Szlakiem beskidzkich legend, Tradycje rodzinne górali, Historia muzyki i muzycy Podbeskidzia.

Na oddzielne wyróżnienie zasługują wystawy: Życie i działalność ks Jana Dzierżonia, Księga nad księgami BIBLIA, Konstytucja 3 Maja, kamieniem milowym współczesnej Europy.

Dużym powodzeniem cieszyły się imprezy w Saloniku Literackim dla szerokiego kręgu odbiorców: Polskie Boże Narodzenie - spotkanie z Kazimierzem Węgrzynem, Dni które wstrząsnęły Polską – spotkanie z Wydawnictwem św. Stanisława BM, Duchowieństwo katolickie w walce o polskość Śląska Cieszyńskiego, Już czas odzyskać Polskę – promocja książki Kazimierza Józefa Węgrzyna, Kabaret PRL – u.

Piwnica Literacka promowała książki historyczne: Ks Piotr Skarga -  w 400 rocznicę śmierci, oraz spotkanie z poezją Kazimiery Alberti, natomiast Bielskie spotkania z historią to tematy: Deportacja do ZSSR po II wojnie światowej, Procesy polityczne stanu wojennego na Podbeskidziu, Bezpieka – pretorianie komunizmu.

W  ramach VII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Książnicy Beskidzkiej organizowano spotkania: Zapiski więzienne Prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego, czy Sługa Boży ks. biskup Pieraszko.

Dodajmy, że Książnica Beskidzka w Bielsku – Białej od lat we wszelkiego rodzaju rankingach czytelniczo – dydaktycznych  plasuje się w województwie śląskim i w Polsce bardzo wysoko, a sukces w programie Historyczne wędrówki z biblioteką jest tego najlepszym dowodem.

Bogdan Kocurek dyrektor wspomnianej Książnicy tak komentuje otrzymane wyróżnienie: W podejmowanych działaniach staramy się połączyć wysoki poziom proponowanych wydarzeń kulturalnych, ich przesłanie kierowane do współczesnego pokolenia, troskę o wiarygodność i rzetelność przekazu z … licznym gronem odbiorców. Nasze historyczne wystawy w ub. roku obejrzało ok 20 tyś osób, a w 126 – u „historycznych”  imprezach wzięło udział prawie 8 tyś osób.


Jarosław Jesionka