• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

„ UWAGA ! Zmiana godzin dyżurów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w dniach 24, 27 i 31 grudnia.”

Zobacz zmiany godzin w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Etap I

08 Mar 2013


alt


Budowa baz danych Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego

W ramach tego etapu projektu opracowano dane geodezyjno-kartograficzne znajdujące się
w zasobie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku-Białej
oraz Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach.
Dane te wchodzą w skład Krajowego Systemu Informacji o Terenie.
Opracowaniu i dostosowaniu podlegały również pozostałe dane geoprzestrzenne,
istotne z punktu widzenia funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.

Dnia 6.01.2010 r. podpisana została umowa z konsorcjum firm w składzie
Tukaj Mapping Central Europe Sp. z o.o. z Krakowa - lider Konsorcjum
i Geopolis Sp. z o.o. z Włocławka
, w ramach której zrealizowane zostało w/w zamówienie.
Wykonawca został wyłoniony w procedurze przetargu nieograniczonego. 

       {rokbox title=Etap I|album=|myalbum|}images/RealizowaneProjekty/EtapI/1/*.jpg{/rokbox}     

          

Prace realizacyjne obejmowały:
I.  utworzenie numerycznej mapy zasadniczej dla obszaru całego powiatu bielskiego 
                               
II. utworzenie baz danych, stanowiących referencje dla Systemu Informacji o Terenie
     Powiatu Bielskiego, w szczególności:
     •  budowę baz danych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich 
        gmin powiatu 
     • budowę baz danych uproszczonych planów urządzania lasów dla wszystkich gmin powiatu
     • budowę baz danych dla potrzeb zarządzania kryzysowego
     • budowę bazy danych obiektów związanych ze sportem i rekreacją, w tym mapy szlaków
       turystycznych i ścieżek rowerowych
    • wprowadzanie danych do elektronicznego obiegu dokumentów funkcjonującego w Starostwie
       Powiatowym w Bielsku-Białej.

Realizacja prac przewidzianych w tym etapie projektu zakończyła się zgodnie z zakładanymi terminami, tj. 05.01.2011 r.

W dniu 8.02.2011 r. zostało zorganizowane w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej spotkanie
podsumowujace zakończenie I etapu projektu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wykonawcy
projektu – konsorcjum firm TMCE Sp. z o.o. i Geopolis Sp. z o.o., a także wszystkich gmin
powiatu bielskiego, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej wraz
z pracownikami merytorycznymi, geodeci powiatowi i miejscy powiatów cieszyńskiego, żywieckiego
i mikołowskiego, a także przedstawiciele WODGiK w Katowicach oraz Śląskiego WINGiK-a.

{rokbox title=Etap I|album=|myalbum|}images/RealizowaneProjekty/EtapI/logo1/*.jpg{/rokbox} 

 {rokbox title=Etap I|album=|myalbum|}images/RealizowaneProjekty/EtapI/2/*.jpg{/rokbox} 

http://www.geoforum.pl/?page=news&id=9657&link=zakonczenie-budowy-baz-danych-sit-powiatu-bielskiego

W trakcie realizacji tego etapu w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie
 Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – Mirosława Puzia
z przedsiębiorcami branży geodezyjnej oraz pracownikami wydziałów geodezji z sąsiednich starostw,
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.
Podczas tego spotkania Geodeta Powiatowy Ewa Sikora przedstawiła informacje o realizowanym projekcie,
a w szczególności o pracach nad utworzeniem numerycznej mapy zasadniczej w ramach projektu
„System Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego” realizowanego z udziałem środków unijnych.

{rokbox title=Etap I|album=|myalbum|}images/RealizowaneProjekty/EtapI/3/*.jpg{/rokbox}   

http://www.geoforum.pl/?page=news&id=8751&link=narada-slaskiego-wingik-a-ws-mapy-zasadniczej

Szczegóły realizacji tego etapu projektu zostały również omówione podczas konferencji 
"ROLA SŁUŻBY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W TWORZENIU POLSKIEJ INFRASTRUKTURY
INFORMACJI PRZESTRZENNEJ",
  
która odbyła się w dniach 8-10 września 2010 roku w Wiśle.

{rokbox title=Etap I|album=|myalbum|}images/RealizowaneProjekty/EtapI/logo2/*.jpg{/rokbox}   REALNE KORZYŚCI Z ZAKOŃCZENIA PIERWSZEGO ETAPU PROJEKTU:

• szybki, powszechny, zintegrowany dostęp pracowników starostwa do informacji niezbędnych w codziennej pracy

• wsparcie wszelkich procesów decyzyjnych

• szybsza obsługa interesantów

• uporządkowanie prowadzonych zasobów
 
• wzrost dokładności posiadanych danych