O B W I E S Z C Z E N I E. WB.6740.3.3.2016.WN


„ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY SŁONECZNEJ W KALNEJ NA ODCINKU OD JEJ PÓŁNOCNEGO WŁĄCZENIA DO DROGI GMINNEJ UL. ŁODYGOWSKIEJ DO JEJ POŁUDNIOWEGO WŁĄCZENIA DO DROGI GMINNEJ UL. GRANICZNEJ.”