• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 100 lat niepodległości
 • 20 lat Powiatu
 • 1
 • 2
ZMIANA GODZIN DYŻURU W PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W WILAMOWICACH W DNIU 2 LISTOPADA 2018 r.
Dnia 2.11.2018 r. ( piątek) w związku ze skróconym czasem pracy Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3 – nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w godzinach 9:00-13:00.

REJESTRACJA POJAZDÓW
UWAGA!!!
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej uprzejmie informuje, że w okresie od 10.09.2018 r. będą prowadzone prace remontowe w pomieszczeniach REJESTRACJI POJAZDÓW znajdujących się w Bielsku-Białej, wobec czego obsługa Klientów będzie realizowana w następujących pomieszczeniach:
Pokój nr 9 (parter – stanowiska PRAW JAZDY) – ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO, ZGŁOSZENIE ZBYCIA (inne – wg listy wywieszonej na parterze),
Sala nr 122 (I piętro) – REJESTRACJA POJAZDÓW i POZOSTAŁE SPRAWY.
BILETY BĘDĄ WYDAWANE NA PARTERZE
Informujemy również, że w tym okresie nie będzie możliwe umawianie wizyt do REJESTRACJI POJAZDÓW w Bielsku-Białej.
Za utrudnienia przepraszamy.

Nominacja gminy Bestwina

10 Paź 2018

W tym roku do Nagrody Starosty im. księdza Józefa Londzina samorząd gminy Bestwina nominował Mariana Firganka.

Pan Marian całe życie związany jest z gminą Bestwina. Po ukończeniu edukacji i uzyskaniu tytułu mistrza murarstwa w specjalności architektoniczno – budowlanej pracował na różnych płaszczyznach wnosząc znaczny wkład w rozwój gminy.

Pana Mariana można określić mianem budowniczego gminy Bestwina. Kierował i nadzorował budowę Pawilonu Sportowego oraz infrastrukturę sportową w Bestwince, która do dnia dzisiejszego jest wizytówką sołectwa, kościół parafialny w Bestwince, kaplicę cmentarną w Bestwince i Kaniowie, szkołę w Bestwince, przedszkole, salę gimnastyczną, Dom Nauczyciela, Zakład Naprawy Gazomierzy. Przy okazji budowy nowej szkoły w Bestwince, dzięki jego zaangażowaniu i znacznemu wkładowi pracy wybudowano 4 km sieci gazowej, w tym dwie stacje redukcyjne oraz małą oczyszczalnię ścieków (w ramach tzw. Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie). Brał także czynny udział w budowie (jak również pozyskaniu środków i materiałów budowlanych) strażnicy w Bestwinie i Bestwince, Ośrodka Zdrowia w Bestwinie, czy remontu Domu Ludowego. Od roku 1968 pełnił funkcję prezesa klubu sportowego w Bestwince.

Od 1995 roku kierował Gminną Spółką Melioracyjną w Bestwinie, w której to po dzień dzisiejszy aktywnie działa. Podczas swojej pracy wykształcił i wychował wielu swoich następców, zarażając ich swoim entuzjazmem, podejściem do pracy, wrażliwością na los drugiego człowieka, zaangażowania społecznego na rzecz swojej miejscowości, czyli ideałom wyniesionym z domu rodzinnego. Aktywnie uczestniczy w wielu działaniach, które służą społeczeństwu, na uwagę zasługują też jego dokonania w budowie i nadzorze inwestycji budowlanych poza granicami powiatu, czy województwa. Wspomnieć warto Ośrodek Wczasowy „Krokus” Stegny, inwestycje w Chrzanowie, Jawiszowicach, Porębie, Wiśle Małej.

Wielokrotnie odznaczany wysokimi odznaczeniami państwowymi i społecznymi. Zasłużony dla Województwa Katowickiego, Zasłużony dla Województwa Krakowskiego, Zasłużony dla Edukacji, Złota Odznaka PZPN, Zasłużony dla Chrzanowa.

Jest osobą wyjątkowo skromną, nie dbającą o zaszczyty, wyróżnienia, za to całkowicie pochłoniętą pracą społeczną na rzecz swojej Małej Ojczyzny. Wielki entuzjasta sportu i pracy społecznej. Jest osobą cichą, skromną, która nigdy i nigdzie nie reklamuje swej działalności, a to co robi, robi dla dobra społeczności lokalnej.