• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 100 lat niepodległości
 • 20 lat Powiatu
 • Dożynki
 • 1
 • 2
 • 3
UWAGA!!!
AWARIA SYSTEMU POJAZD I KIEROWCA
Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD STAROSTWA POWIATOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ OBSŁUGA SPRAW W REJESTRACJI POJAZDÓW I CZĘŚCIOWO W PRAWACH JAZDY W BIELSKU-BIAŁEJ ORAZ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH JEST NIEMOŻLIWA DO ODWOŁANIA
Za utrudnienia przepraszamy.

UWAGA!!!
W związku z planowaną przerwą techniczną w działaniu systemu teleinformatycznego
w dniach 20 i 21 września 2018 (czwartek , piątek) nie będzie prowadzona obsługa klientów w Wydziale Geodezyjno-Kartograficznym.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy

REJESTRACJA POJAZDÓW
UWAGA!!!
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej uprzejmie informuje, że w okresie od 10.09.2018 r. będą prowadzone prace remontowe w pomieszczeniach REJESTRACJI POJAZDÓW znajdujących się w Bielsku-Białej, wobec czego obsługa Klientów będzie realizowana w następujących pomieszczeniach:
Pokój nr 9 (parter – stanowiska PRAW JAZDY) – ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO, ZGŁOSZENIE ZBYCIA (inne – wg listy wywieszonej na parterze),
Sala nr 122 (I piętro) – REJESTRACJA POJAZDÓW i POZOSTAŁE SPRAWY.
BILETY BĘDĄ WYDAWANE NA PARTERZE
Informujemy również, że w tym okresie nie będzie możliwe umawianie wizyt do REJESTRACJI POJAZDÓW w Bielsku-Białej.
Za utrudnienia przepraszamy.

Nadzywczajna sesja o środkach finansowych na drogi

13 Wrz 2018

13 września odbyła się LIX sesja Rady Powiatu w Bielsku - Białej, zwołana w trybie nadzywczajnym.  

Po otwarciu sesji i stwierdzeniu jej prawomocności przez wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Grzegorza Gabora, radni przyjęli porządek obrad.

Przed podjęciem uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/49/306/17 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późn.zm , głos zabrał starosta bielski Andrzej Płonka oraz skarbnik powiatu Bożena Rawicka.

Uchwała dotyczyła wprowadzenia nowego zadania, którego realizację przewidziano na rok 2019 w ramach IV Edycji Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. W tym miesiącu powiat bielski planuje złożyć wnioski o dofinansowanie następujących zadań: „Przebudowa drogi powiatowej 4425S na odcinku Ligota – Międzyrzecze Dolne – Międzyrzecze Górne wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową 4427S w miejscowości Międzyrzecze Dolne na rondo (wartość zadania ponad 11mln 800 tys. zł) oraz zadania „Przebudowa drogi powiatowej 4488S Stara Wieś – Wilamowice – Hecznarowice – Kęty” (zmiana dotyczy zwiększenia nakładów na inwestycję o kwotę ponad 4 mln zł).

W roku bieżącym zostanie zakończony projekt techniczny przebudowy drogi powiatowej 4488S, natomiast wykonanie zadania na odcinku w Hecznarowicach planowane jest na rok 2019, właśnie z udziałem środków z budżetu państwa. 

Radni w/w uchwałę przyjęli jednogłośnie.

/Tekst i foto: Alina Macher/