• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 100 lat niepodległości
 • 20 lat Powiatu
 • 1
 • 2
ZMIANA GODZIN DYŻURU W PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W WILAMOWICACH W DNIU 2 LISTOPADA 2018 r.
Dnia 2.11.2018 r. ( piątek) w związku ze skróconym czasem pracy Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3 – nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w godzinach 9:00-13:00.

REJESTRACJA POJAZDÓW
UWAGA!!!
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej uprzejmie informuje, że w okresie od 10.09.2018 r. będą prowadzone prace remontowe w pomieszczeniach REJESTRACJI POJAZDÓW znajdujących się w Bielsku-Białej, wobec czego obsługa Klientów będzie realizowana w następujących pomieszczeniach:
Pokój nr 9 (parter – stanowiska PRAW JAZDY) – ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO, ZGŁOSZENIE ZBYCIA (inne – wg listy wywieszonej na parterze),
Sala nr 122 (I piętro) – REJESTRACJA POJAZDÓW i POZOSTAŁE SPRAWY.
BILETY BĘDĄ WYDAWANE NA PARTERZE
Informujemy również, że w tym okresie nie będzie możliwe umawianie wizyt do REJESTRACJI POJAZDÓW w Bielsku-Białej.
Za utrudnienia przepraszamy.

Zmiany w transporcie odpadami

16 Maj 2018

Starosta Bielski informuje zainteresowanych, że z dniem 24.01. 2018 roku został utworzony rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniachi gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach.

Rejestr stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz  o gospodarce odpadami i jest prowadzony w systemie teleinformatycznym (www.bdo.mos.gov.pl).

Wpisu do ww. rejestru dokonuje, na wniosek lub z urzędu, marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności bądź miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.

Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru (w tym podmioty posiadające wydane przez Starostę Bielskiego zezwolenia na transport odpadów), o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach są obowiązane do złożenia wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru. Podmiot jest obowiązany uzyskać wpis do rejestru przed rozpoczęciem działalności.

W związku z powyższym zezwolenia na transport odpadów wydane przez Starostę Bielskiego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na okres nie dłuższy niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do ww. rejestru (6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru), lub do dnia uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku, gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym.

Wszelkie informacje dotyczące uzyskania wpisu do Rejestru w zakresie transportu odpadów można znaleźć na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego:

- http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&grupaj=12&id=92979&id_menu=77

 Kontakt w sprawie:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Ligonia 46, 40-037 Katowice

tel. centrala +48 (32) 20 78 888

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Podstawa prawna:

- art. 49 ust. 1, art. 50, art. 52, art. 53, art. 79, art. 80, art. 233, art. 234 i art. 238

ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 21 późn. zm.)

- Komunikat Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018r. (M. P. z 2018r. poz. 118)